Nybyggnadskarta

Vad är en nybyggnadskarta?

När du ska söka bygglov för en villa, industribyggnad eller fritidshus inom sammanhållen bebyggelse kan det behövas en nybyggnadskarta i din bygglovsansökan . Är du osäker om din ansökan kräver en nybyggnadskarta kontakta någon av Byggnadsinspektörerna, se kontaktuppgifter nere till höger.

En nybyggnadskarta beskriver hur fastigheten (tomten) ser ut med gränser, eventuell detaljplan och markhöjder. Dessutom visar den ett förslag till förbindelsepunkt för VA-anslutning och de tekniska uppgifter som behövs för anslutningen.

Kartan ritas i skala 1:500

Med hjälp av informationen i nybyggnadskarta placerar du in de nya byggnaderna och kartan kan användas som situationsplan i bygglovsansökan.

Hur beställer jag?

När du fått besked om att du behöver en nybyggnadskarta för ditt bygglov så beställer du den hos Stadsbyggnadsförvaltningen, Kartenheten.
Se kontaktuppgifter till höger.
Vid beställningen skall du uppge ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnr/organisationsnr samt vilken fastighetsbeteckning beställningen avser. Du kan också fylla i nedanstående blankett och skicka in till oss.

Beställning, nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskarta

Vad kostar det?

Pris för en nybyggnadskarta är enligt gällande taxa 5778:- där fältarbete fordras samt 4237:- där fältarbete ej fordras.
Taxan gäller fr o m 1 juni 2011 i Orsa kommun och fr o m 1 juli 2011 i Mora kommun. Se bygglov-, kart- och mättaxan.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 augusti 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Kartenheten Stadsbyggnadsförvaltningen
  Mora Orsa
  Fredsgatan 12
  792 80 MORA
  Växel: 0250-260 00

  Kartenheten

  Huvudkontor i Mora
  Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
  792 80 Mora
  Besöksadress: Fredsgatan 12
  Växel: 0250-260 00
  Öppettider: Mån-fre 13:00 - 15:30


  Besökskontor Orsa
  Besöksadress: Dalagatan 1
  Mån-tis, tor-fre 13:00 - 15:30

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Handläggare

Telefontid från 10:00 till 11:30.

Anderas Ytterberg, byggnadsinspektör
0250-262 51

Rasmus Öhrén, byggnadsinspektör
0250-262 69

Maria Strand, byggnadsinspektör
0250-262 58

Jan Malm, byggnadsinspektör
0250-262 74 

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213