Oklarheter kring fastighet

All mark är indelad i fastigheter. Fastighetsgränsen är skiljelinjen mellan fastigheter. Den går mellan de gränspunkter som vanligtvis beslutats vid en lantmäteriförrättning, markerats på marken och redovisats på kartan. Gränspunkterna är i de allra flesta fall markerade på marken med rör, stenar eller liknande.

Fastighetsgränsen som man ser på kartan har varierad kvalitet.
Ibland kan den ha ett felvärde på flera meter.
Den juridiska avgränsningen av fastigheten utgörs i första hand av gränsmarkeringarna på marken.
Om du vill få gränsen utvisad på ett juridiskt bindande sätt kan du ansöka om en särskild gränsutmätning hos Lantmäteriet.

Läs mer på Lantmäteriets sida >> Oklarheter kring fastighet

Information om din fastighet >> Lantmäteriets Min fastighet

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 augusti 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213