Baskartan (Primärkartan)

Baskartan är en storskalig karta över tätbebyggda områden framställd, dels genom mätningar i fält, dels genom flygfotografering på låg flyghöjd. Kartan har ett stort innehåll av kartdetaljer med hög noggrannhet (0,1-2,0 m). Materialet underhålls och kompletteras fortlöpande i samband med planering och byggande i kommunen.

Kartan är digital och finns därmed som kartdatabas och kan därför levereras och ritas ut över ett valfritt område, med valfritt innehåll och i valfri skala. Baskartan är basen för de flesta andra kartor som framställs över kommunens område och kan levereras i många digitala format.

På baskartan redovisas vägar, byggnader, fastighetsgränser, strandlinjer, mm.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 augusti 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213