Nyheter Bygga & bo

 

 • Ändrade telefontider till byggnadsinspektörer och bygglovsutredare

  11 maj 2018

  Telefontiderna förändras för Byggnadsinspektörer och Bygglovsutredare. De telefontider som gäller tillsvidare är: måndag-tisdag, torsdag-fredag, kl. 10:00-11:30.

 • Bygglov riskerar att försenas

  26 april 2018

  Det finns risk för att besluten på bygglovsärenden i Mora kommer att försenas. Det gäller också anmälan för mindre byggen och installationer. Anledningen är de pågående problemen hos IT-systemen som har drabbat Mora kommun.

 • Kommunstyrelsen behandlar fiberutbyggnadens försening

  6 april 2018

  Fiberutbyggnaden i Mora kommun har försenats. Kommunstyrelsen kommer den 10 april att ta ställning till en rapport om varför fiberutbyggnaden har dragit ut på tiden.

 • Mora kommun skapar plan för park- och naturmark

  4 april 2018

  Ett förslag till plan för grönstruktur har tagits fram i kommunen. Vid nästa möte i kommunstyrelsen den 10 april kommer beslut att tas om den nya planen.

 • Stadsnätet byggs ut - här är fler byar som får fiber

  19 februari 2018

  Under 2018 fortsätter Mora kommun utbyggnaden av fibernätet. På tur står byarna Oxberg, Gesunda, Kättbo, Gävunda och Landbobyn

 • Mora kommuns fiberutbyggnad granskas

  7 februari 2018

  Med anledning av de uppgifter som framkommit i P4 Dalarnas granskning av fiberutbyggnaden i Mora, Orsa och Älvdalen har kommunerna beslutat att tillsätta en extern utredning.

 • Mora kommun beviljas bidrag för ökat bostadsbyggande

  5 december 2017

  Mora kommun har beviljats 2,6 miljoner kronor i statligt bidrag för ökat bostadsbyggande under 2017. Det efter att ha uppfyllt kraven genom de riktlinjer som kommunfullmäktige antog i september.

 • Område för handel med skrymmande varor föreslås

  21 november 2017

  Ett förslag till detaljplan för handel med skrymmande varor norr om Färnäs och Noret har tagits fram och ska beslutas vid kommunstyrelsens sammanträde 28 november.

 • Mora får nytt program för bostadsförsörjningen

  25 augusti 2017

  Kommunen har tagit fram ett förslag till nytt program för bostadsförsörjningen i Mora. Av programmet framgår bland annat att det kommer att behövas 820 nya bostäder fram till 2030. Det innebär omkring 60 nya bostäder varje år.

 • Moras nya bostadsområde heter Måmyren

  22 juni 2017

  Nu är det klart att etapp 1 av det nya bostadsområdet norr om lasarettet i Mora-Noret ska heta Måmyren. Det beslutade kommunstyrelsen vid tisdagens sammanträde.

 • Kablar och ledningar på kommunal mark

  8 juni 2017

  När Mora stadsnät bygger ut stadsnätet sker utbyggnaden ofta i vägområdet utanför den belagda delen av vägen eller på baksidor av hus i parkmark.

 • Mora stadsnät - vad händer med Ryssa, Garsås med flera?

  23 maj 2017

  Stadsnätet får mycket frågor kring utbyggnaden i områden som ännu inte är omnämnda i planen.

 • Ställ dina frågor om den fördjupade översiktsplanen

  5 maj 2017

  Mora kommun bjuder in till ett informationsmöte om den fördjupade översiktsplanen, FÖP, för Mora tätort. Ställ dina frågor direkt till politiker och tjänstemän! Välkommen till Mora Parken tisdagen den 9 maj klockan 18.30.

 • Var med och tyck till om framtidens Mora

  13 april 2017

  Mora kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan, FÖP, för Mora tätort. Planen är ute för samråd – ta chansen att tycka till om förslaget. Lämna dina synpunkter senast den 31 maj 2017.

 • Mora stadsnäts planerade utbyggnad 2017

  8 mars 2017

  Enligt lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ska offentliga organ och nätinnehavare som utför ett bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis finansierat med offentliga medel, publicera information om bygg- och anläggningsprojekt.

 • Hur vill du att Mora ska utvecklas? Tyck till!

  27 februari 2017

  Mora kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan, FÖP, för Mora tätort. Nu är planen ute för samråd – ta chansen att tycka till om förslaget. Lämna dina synpunkter senast den 31 maj 2017.

 • Hög tid att söka bygglov

  16 februari 2017

  Den som är i startgroparna med ett byggprojekt inför våren och sommaren gör klokast i att ansöka om bygglov snarast möjligt för att hinna få sitt bygglov.

 • Samråd om fördjupad översiktsplan för Mora tätort

  15 februari 2017

  Fler bostäder, fler platser för företagande och ett grönt stråk längs Siljans och Österdalälvens stränder. Det är några av förslagen i den fördjupade översiktsplan för Mora tätort som snart ska ut på samråd.

 • Information utbyggnad Mora stadsnät

  9 november 2016

  Trots det rådande vädret fortsätter utbyggnaden av Mora stadsnät. Under v 45 och 46 ansluter vi kvarvarande kunder i Östnor och Sollerö kyrkby.

 • Information om utbyggnaden av Mora stadsnät

  13 oktober 2016

  Under v 41 och 42 kommer vi ansluta kunder i Våmhus och på Önaheden. Kunderna kommer att inom kort bli kontaktade av Kringdata för tidsbokning. Vi fortsätter efter det med Sollerön, Nusnäs och Östnor. Klicka för mer info.

 • Strömavbrott påverkar Mora stadsnät

  9 augusti 2016

  Ett ställverk har brunnit vilket gör att stora delar av Norra Dalarna är strömlöst. Strömavbrottet påverkar också Mora stadsnäts kunder.

 • Driftavbrott i stadsnätet

  27 juni 2016

  Natten till tisdagen den 28 juni kommer stadsnätet utföra elarbeten, vilket medför att stadsnätets tjänster kommer att ligga nere mellan kl 01.00-0300 (troligen blir avbrottet kortare)

 • Mora stadsnät plan 2016-2017

  21 april 2016

  I år gör Mora kommun den enskilt största satsningen på stadsnätet. Vi kommer att ge över 2.000 nya hushåll möjligheten att ansluta sig till kommunens fibernät.

 • Driftstörningar på stadsnätet

  20 april 2016

  Vi har för närvarande driftsstörningar i stadsnätet som beror på en uppgradering av en mjukvara och en trolig bugg. Arbetet pågår med att åtgärda felet och berör olika delar av nätet i Mora.

 • Driftavbrott på stadsnätet

  11 mars 2016

  Som ett led i att göra Mora kommuns stadsnät mer driftsäkert och robust kommer vi under mars och april att utföra fiberarbeten.

 • Sappa, ny kabel-TV-leverantör

  1 februari 2016

  Från och med den 1 februari 2016 kommer Morastrand att byta TV-leverantör till Sappa.

 • Framsynta lokalpolitiker bakom bredbandssuccé

  7 december 2015

  En färsk rapport från OECD lyfter fram de svenska stadsnäten som framgångsexempel. Rapporten bekräftar bilden om att kommunernas satsningar på bredband främjar utbyggnaden och pressar priserna.

 • Stadsbyggnadsförvaltningen har stängt fredag 27 november

  27 november 2015

  Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har stängt fredag 27 november på grund av verksamhetsplanering. Meddelanden kan lämnas via växeln eller e-post This is a mailto link

 • Mora kommun och stadsnätet har inget med IP-Only eller Telia att göra

  28 oktober 2015

  De senaste dagarna har hushåll i Mora fått utskick från företaget IP-Only där man påstår att man under 2016 kommer att bygga ut ett fibernät i området.

 • Planerat avbrott i stadsnätet.

  28 oktober 2015

  Natten till den 30 oktober kl. 00.00 kommer vi att utföra ett akut planarbete i stadsnätet.

 • Intensifiering av arbetet med att ansluta kunder till stadsnätet

  27 oktober 2015

  De närmaste veckorna och fram till jul kommer arbetet med att ansluta kunder till Mora stadsnät att intensifieras.

 • EU-bidrag för bredband till byarna

  11 juni 2015

  Byar i Mora kommun med färre än 200 innevånare kan söka bidrag ur LBP-programmet!

 • Bredbandsstrategi gör Mora tillgängligt

  6 maj 2015

  Kommunfullmäktige beslutade under måndagen att godkänna bredbandsstrategin som sätter upp målen med bredbandsutbyggandet i Mora kommun under de kommande fem åren.

 • Uppdatering av webbportalen Mora stadsnät

  22 april 2015

  Nya möjligheter på Mora stadsnäts webbportal!

 • Uppdatering stadsnätet

  9 april 2015

  Uppdatering av stadsnätet!

 • Mora kommun planerar köp av markområden

  1 april 2015

  För att kunna bygga en ny brandstation och för att bygga nya bostäder planerar Mora kommun att förvärva två nya markområden.

 • Ny bredbandsstrategi i Mora kommun

  1 april 2015

  Mora kommun har tagit fram ett förslag på strategi och handlingsplan för utbyggnad av bredband i hela kommunen.

 • Begränsade öppettider på Stadsbyggnadsförvaltningen

  31 mars 2015

  Stadbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har begränsade öppethållande under april månad. Öppettider: 13.00-15.30 Byggnadsinspektörerna har telefontid som vanligt 10.00-11.30. Övriga tider endast förbokade besök.

 • ADSL avveckling i Dalarna

  5 mars 2015

  Quadracom som driver ADSL-nät i bland annat Dalarna, kommer att påbörja nedläggningen av vissa stationer under 2015. I Mora kommun läggs stationerna i Läde, Gävunda och Venjan ner från första juli.

 • Nedläggning av ADSL-nätet har startat i Dalarna

  24 februari 2015

  Nedläggningen av ADSL-nätet påbörjas redan i sommar. I Mora kommun läggs tre stationer ner - Läde, Gävunda samt Venjan.

 • Strandenområdets framtid ska utredas

  10 februari 2015

  Under tisdagen beslutade kommunstyrelsen att anta en projektplan för utvecklingen av strandenområdet i centrala Mora. Projektet ska leverera ett färdigt förslag med tydliga direktiv för hur marken ska användas och utvecklas.

 • Åmåsängsgårdens camping kan byggas ut

  13 januari 2015

  Campingplatsen Åmåsängsgården söder om Mora får möjlighet att bygga 250 nya uppställningsplatser för husbilar och husvagnar, cirka 30 nya bäddar i campingstugor, utbyggd restaurang, vaktmästarbostad och näridrottsplats tillgänglig för allmänheten.

 • Tänk dig Mora!

  25 juni 2014

  Kom och tyck till i planerarstugan! Lördagen 28 juni 10-15 på gågatan. En ny översiktsplan för Mora tätort ska tas fram. Mora kommun gör en medveten satsning för att ge medborgarna större möjligheter att påverka den nya översiktsplanen.

 • Nu bygger vi framtidens bredband i Öna

  25 juni 2014

  Inom kort börjar Mora stadsnät utbyggnaden av fibernät i Öna. Utbyggnaden innebär möjlighet att ansluta sig till stadsnätet och därmed få tillgång på framtidens fiberbaserade bredbandstjänster som ger möjlighet till surfhastigheter på 500-600 Mbit/s.

 • Förslag till landsbygdsutveckling i strandnära lägen

  19 juli 2013

  Nu kan det bli lättare att få dispens för att bygga nära vatten. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på vilka områden i Mora och Orsa som skulle vara lämpliga.

 • Flytta till Dalarna

  17 juni 2013

  Det har uppmaningen varit sedan 2003, då Region Dalarna tog det första steget i ett långsiktigt projekt för att locka inflyttare till länet. Målgruppen var främst yngre dalfolk i förskingringen och arbetet fortsätter med oförminskad intensitet.

 • Mora - Dalarnas bästa kommun att bo i

  14 juni 2013

  Det anser tidningen Fokus i den årliga rankningen av landets kommuner. När 43 variabler sammanställts toppar alltså Mora.

 • Flyttstudie hösten 2012

  21 januari 2013

  Varför flyttar man till Mora? Och varför flyttar man därifrån? Det får man en uppfattning om i en undersökning som gjorts bland slumpvis utvalda flyttare i båda riktningarna.

 • Ingen befolkningsökning i länet under 2012

  12 november 2012

  I stället minsta möjliga minskning, så siffran stannar på 276 564 (-1) invånare. Mora har minskat med 14 personer.

 • Så här tycker Morapanelen - om Mora

  19 oktober 2012

  Den här gången har de 185 medlemmarna fått frågor om vad som är bra och vad som kan utvecklas ytterligare i kommunen.

 • Varför valde ni Mora?

  3 oktober 2012

  Kommunen genomför just nu en studie bland 300 personer som flyttat hit under 2011 och 2012. Syftet är att ta reda på vilka faktorer som gjorde att man valde just Mora.

 • Flyttlasset gick till Venjan

  28 augusti 2012

  När längtan till det verkliga landet blev alltför stor gjorde Åsa och Anders Westman slag i saken.

 • Moras befolkning ökade

  17 augusti 2012

  Men mätperioden omfattar bara första kvartalet i år, så det går självfallet inte att dra några slutsatser om utvecklingen i ett längre perspektiv.

 • Moraborna får tycka till om centrumutvecklingen

  28 maj 2012

  Ett möte på Moraparken i mitten av maj lockade ett 80-tal intresserade som fick veta mer om de idéer som tagits fram under den årslånga processen.

 • Även Venjan blickar framåt

  30 april 2012

  Precis som på Sollerön görs det i form av ett projekt, låt vara med en något annorlunda inriktning. Men det handlar givetvis om att utveckla den egna byn.

 • Dags att söka bygglov för sommarens byggprojekt

  10 april 2012

  Nu börjar högsäsongen hos oss på stadsbyggnadsförvaltningen. Därför är det viktigt att du kommer in med din ansökan eller anmälan i god tid.

 • Framtid på Sollerön

  7 mars 2012

  Den 7 mars går startskottet för ett nytt projekt i den gamla socknen Sollerön som förutom själva ön består av byarna Gesunda och Ryssa. Under halvannat år ska bland annat en utvecklingsplan se dagens ljus.

 • Mora - en av fem dalakommuner som ökat

  24 januari 2012

  Under den senaste 30-årsperioden har många landsbygdskommuner fått se sin befolkning minska. Dock inte Mora som tillhör vinnarna under perioden.

 • Dyrt att bygga svart

  29 november 2011

  Riktigt billigt har det väl aldrig varit men sedan i våras känns det ordentligt í plånboken.

 • Mera närvärme på Sollerön

  9 september 2011

  Redan den 1 oktober ska kommunalhuset på ön vara anslutet till närvärmecentralen som sedan november i fjol förser skolan med värme och varmvatten.

 • Gemensam stadsbyggnadsförvaltning - på riktigt

  5 september 2011

  Den 6 september är det dags. Då samlokaliseras förvaltningen till Mora där samtliga 24 medarbetare från Mora och Orsa kommer att ha sin arbetsplats.

 • Morastrand och Mora kommun storsatsar på energitjänsteprojekt

  4 juli 2011

  Morastrand och Mora kommun har inlett ett samarbete med YIT Sverige AB om att genomföra en storsatsning för att skapa ett av Sveriges mest klimatsmarta fastighetsbestånd.

 • Tomter till salu

  19 maj 2011

  12 tomter på Ljungvägen i Morkarlby inom Canadaområdet vid Skvattramsvägen.

 • Planering i Mora och Orsa

  10 maj 2011

  Så heter en ny broschyr som den gemensamma stadsbyggnadsförvaltningen producerat. Där beskrivs allt nytt som händer på planeringsfronten i de två kommunerna.

 • Stort urval i nytt bostadsområde

  6 maj 2011

  Villor, radhus, bostadsrättslägenheter - alla tre varianterna kommer att finnas till salu. Dessutom säljer kommunen 12 tomter för den som vill vara sin egen byggherre.

 • Ny plan- och bygglag från den 2 maj

  29 april 2011

  Den gamla härstammar från 1980-talet och har med ålderns rätt ersatts av en ny upplaga som bättre motsvarar dagens krav.

 • Gulklädda personer på tomten?

  8 april 2011

  Det kan Moraborna snart få se när det blivit barmark. För då börjar uppdateringen av kommunens kartmaterial och den kommer att pågå till sent i höst. Ett prioriterat arbete 2011.

 • Stadsarkitektkontoret går i graven

  27 december 2010

  Vid årsskiftet träder en ny organisation i kraft som en följd av samarbetet mellan Mora och Orsa kommuner. En gemensam stadsbyggnadsförvaltning bildas.

 • Nytt hyreshus i centrala Mora

  8 december 2010

  Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 december presenterade det helägda bolaget Morastrand AB sina planer på att utöka bostadsbeståndet.

 • Teknikskifte för telefonitjänster

  29 oktober 2010
 • Moras energisnålaste förskola

  20 oktober 2010

  Den ligger på Sollerön och invigdes så sent som i september. Här har man byggt med sikte på låg förbrukning, utan att ge avkall på komforten.

 • Moraborna trivs med sin livsmiljö.

  30 september 2010

  Den slutsatsen skulle kunna dras av svaren på den enkät som Region Dalarna genomförde 2008-2009. Men det statistiska underlaget lämnar en del övrigt att önska så försiktighet anbefalles.

 • Vindbruksplanen ute på samråd

  22 september 2010
 • Vad tycker du om Mora kommun?

  13 september 2010

  Ny medborgarundersökning startar den 14 september.

 • Svag till måttlig växlande vind

  12 april 2010

  Arbetet med Mora Vindbruksplan har börjat och redan i inledningsskedet bjöds allmänheten in till ett första samråd. Som väntat kom mycket av diskussionen att handla om synligheten, men några hetare meningsutbyten blev det inte.

 • Idébank för framtida byggande

  6 april 2010

  När Mora anmälde sitt deltagande i arkitekttävlingen Europan 10 var det för att få idéer inför den kommande planeringen av Strandenområdet. Hela 34 förslag kom att lämnas in, en del högst spektakulära.

 • Nu börjar arbetet med Moras vindbruksplan

  11 mars 2010

  Var ska de nya vindkraftverken i kommunen placeras? Innan den frågan besvaras kommer en grundlig process att äga rum och den ska utmynna i en så kallad vindbruksplan.

 • MoraParken invigde ny stugby

  4 mars 2010

  Mitt I Vasaloppsveckan kunde Susanne Nyström, den fyrfaldiga vinnaren av TjejVasan, klippa det blågula bandet till Västergården. Därmed har ytterligare 80 bäddar tillförts anläggningen.

 • Brandsäkra lokaler för övernattning

  17 februari 2010

  Under Vasaloppsveckan, när behovet av sängplatser är akut, används ofta lokaler för att ge åkare tak över huvudet. Den som hyr ut har då en del att tänka på.

 • Ny stadsarkitekt i Mora

  20 oktober 2009

  Nästa sommar går Konny Kolping i pension efter 20 år i kommunens tjänst. Till hans efterträdare har utsetts Tommy Ek, för närvarande stadsarkitekt i Leksand. Han tillträder den 1 januari 2010.

 • Lägenhetsregister

  1 oktober 2009

  Lagen om lägenhetsregister trädde i kraft den 1 juli 2006. Arbete har sedan dess pågått i hela Sverige och nu är det snart dags för fastighetsägare i Mora kommun att lämna uppgifter till Lantmäteriet.

 • Första spadtaget till bowlinghallen

  22 september 2009

  Det togs av Moraparkens VD Hans-Olof Bogren som räknar med att kloten ska börja rulla i slutet av april 2010. Lagom till sommarsäsongen, med andra ord.

 • Arkitektförslag ställs ut i Galleria Klocktorget

  8 september 2009

  Onsdagen den 9 september öppnar utställningen som visar 34 olika idéer om hur området "Strandens skola" skulle kunna utformas.

 • Region Dalarna ringer igen

  21 augusti 2009

  För tredje gången samlas kommunfolk från hela länet under en kväll för att kontakta tänkbara inflyttare. Den här gången siktar man in sig på ungdomar.

 • Moras befolkning ökade

  18 augusti 2009

  Det första halvåret 2009 visade att vi nu blivit 20 208 invånare i kommunen. En ökning med 55 personer och det är den största på länge.

 • Bredband med hög kapacitet till byarna

  13 augusti 2009

  Det kan nu bli verklighet sedan kommunen beviljats ett EU-bidrag på 11 mkr för utbyggnaden. Som tillsammans med en lika stor kommunal insats ska ge samma hastighet och tjänstetutbud som i centrala Mora.

 • Arbetslösheten minskar - och befolkningen ökar

  30 juni 2009

  Trots de dystra tiderna finns det en del positiva tecken på Moras himmel. I alla fall i mitten av juni 2009.

 • Nya byggklara tomter till salu

  16 juni 2009
 • Allt bättre att bo i Mora

  15 juni 2009

  Tidningen Fokus har för fjärde året rankat Sveriges alla 290 kommuner för att ta reda på vilken som är bäst att bo i. Eller sämst, för den delen.

 • Den största investeringen i bolagets historia

  20 april 2009

  Ytterligare 16 parhuslägenheter och en bowlinghall är nästa steg i utvecklingen av Moraparken. En satsning som ska göra anläggningen ännu attraktivare.

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 december 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213