ADSL avveckling i Dalarna

5 mars 2015

ADSL avveckling i Dalarna

Quadracom som driver ADSL-nät i bland annat Dalarna kommer att påbörja nedläggning av vissa stationer under 2015. I Mora kommun läggs stationerna Läde, Gävunda och Venjan ner under augusti. Det innebär att det inte är möjligt att få bredband via den fasta telelinan i dessa byar. Kommunen och stadsnätet följer noga utvecklingen och håller på att se över vilka konsekvenser det får för berörda.

Den långsiktiga lösningen är att ersätta den fasta telelinan med en fiberanslutning, kommunen ser för tillfället över möjligheterna för detta i berörda områden. Alternativt i det korta perspektivet kan vara mobillösningar i 3G och4G näten.

Kommunen arbetar tillsammans med Bredbandsforum Dalarna och Kansliet Digital Dalarna för att få fram så bra alternativ som möjligt för de aktuella byarna. Man tittar på flera möjligheter, som bland annat senareläggning av avvecklingen, men även speciellt anpassade mobilabonnemang.

I grund och botten finns det ingen skyldighet för vare sig en kommun eller någon annan att leverera bredband överallt - telekommarknaden avreglerades på 90-talet.

Det ligger dock i samhällets intresse att verka för en god och attraktiv livsmiljö, något som självfallet inkluderar modern infrastruktur. Kommunen verkar därför för att på bästa sätt bidra till att situationen löser sig. Ett eget engagemang för bättre framtida bredband i byn kan dock vara avgörande för vad som de facto erbjuds i den egna byn!

Fiberutbyggnaden i Dalarna samordnas inom ramen för Bredbandsforum Dalarna, där bland annat kommunerna, Länsstyrelsen och Region Dalarna ingår. Gruppen hålls samman av ett gemensamt kansli kallat Digitala Dalarna.

www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/bredband/Pages/default.aspx

   

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 mars 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213