Även Venjan blickar framåt

30 april 2012

Venjan - en av "8 bygder"

Precis som på Sollerön görs det i form av ett projekt, låt vara med en något annorlunda ansats. Men det handlar givetvis om att utveckla den egna byn.

Men här heter projektet "8 bygder" och har initierats av länsstyrelsen Dalarna. Som valt ut just åtta bygder i länet, eftersom man bedömt att det är den volym som det finns kapacitet att hantera. En av de åtta blev alltså Venjan, inte minst tack vare det geografiska läget. Men där uppfylls också ett par andra krav; det finns färre än 3 000 invånare och dessutom viss kommersiell service, till exempel mack eller lanthandel, som kan föra en dialog tillsammans med ortens ideella aktörer.

"8 bygder" ingår i det som länsstyrelsen kallar RSP 6, där förkortningen står för Regionalt Serviceprogram. Kampen för glesbygdens överlevnad har pågått i många decennier med just länsstyrelsen som hjälpande hand. Och något slut på kampen kan knappast skönjas. Särskilt skogslänen är utsatta för avfolkning och det är följaktligen här som olika stödinsatser är vanligast förekommande.

Flygfoto Venjan

Hur ser ungdomarna på framtiden? 

Det är till ungdomen som hoppet står när det gäller byarnas utveckling. Därför vänder sig det här projektet till åldersgruppen 15-30 år, den som är särklassigt viktigast både att kunna behålla men också att nyrekrytera.

Att samla alla goda krafter i byn för att skapa en gemensam målbild är ett vanligt sätt att komma igång med arbetet och så skedde också i Venjan. Där träffades man under eftermiddag i gamla kommunalhuset för att diskutera hur byn ska bli ännu bättre att bo och leva i. Inbjudan hade bland annat gått ut via Facebook, och förutom ungdomar s�� hade också kategorin "serviceaktörer" uppmanats att komma.

Några av frågeställningarna var:

  • Vad får dig att trivas i Venjan?
  • Hur vill du att Venjan ska se ut om tio år?
  • Vad behöver just du för att utvecklas i Venjan?
  • Vilken service är viktig för dig och vad saknas idag?

Fler invånare och turister behövs

- Eftersom Mora kommun bedriver att ganska aktivt arbete gentemot Venjan kändes det bra för mig att vara med och höra hur diskussionerna gick, säger landsbygdsutvecklaren Liselott Hansson Malmsten. Ungdomarna hade spelat in en film om det som finns i Venjan, vad som är bra och vad som saknas. Och mötet hade lockat folk i alla åldrar som undrade hur Venjan ska få fler invånare och fler turister. Det diskuterades länge, eftersom det ansågs vara avgörande för om servicen i form av skola, affär, förskola, distriktssköterska, tankställe och annat ska kunna vara kvar och kanske till och med utvecklas.

Nästa steg i processen är ett kommande uppföljningsmöte dit ännu fler ska inbjudas att delta. Då ska också en handlingsplan utformas för det fortsatta arbetet. 

Se Rebecka Berghs film om Venjan

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 april 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213