Bredband med hög kapacitet till byarna

13 augusti 2009

Det kan nu bli verklighet sedan kommunen beviljats ett EU-bidrag på 11 mkr för utbyggnaden. Som tillsammans med en lika stor kommunal insats ska ge samma hastighet och tjänstetutbud som i centrala Mora.

Där började utbyggnaden av stadsnätet redan 2002 för att ge bättre kommunikationsmöjligheter både för den kommunala organisationen och de större företagen. Därefter har även flerfamiljshus och villaområden fått möjlighet att ansluta sig.

Nu har turen kommit till byarna tack vare EU-projektet. Som med totalt 22 mkr ska ge möjlighet att dra fiber de långa sträckor som det kommer att bli fråga om till de glest befolkade områdena.

Följande byar erbjuds anslutning:

  • Våmhus (1 300 inv.)
  • Sollerön (1 200)
  • Färnäs (960)
  • Nusnäs (810)
  • Vika (600)
  • Selja (600)
  • Venjan (460)
  • Vinäs (370)
  • Östnor, Gopshus, Bonäs, Vattnäs, Bergkarlås, Garsås, Ryssa, Gesunda (50-250 inv. vardera)

Förhoppningen är att ansluta 550 fastigheter och det ska enligt beräkningarna bevara 50 arbetstillfällen, skapa 25 nya och dessutom 5 nya företag.

EU-looga

Den tidigare mallen följs

Upplägget i byarna följer samma linjer som gällde för centrala Mora. En informationskampanj inleder där lokala träffar utgör en viktig beståndsdel. Det görs också en marknadsundersökning för att ta reda på i vilka byar som intresset är störst och var ett tidigt genomslag kan förväntas.

I processen deltar också en så kallad kommunikationsoperatör. Den har till uppgift att sköta försäljningen av abonnemang och att sluta avtal med tjänsteleverantörer för att fylla nätet med innehåll. Projektets uppgift är bara att dra "svartfiber", det vill säga själva ledningen.

Förutom att ge hushållen möjlighet att till snabbare bredband, där även TV och telefoni kan inrymmas, öppnas också nya möjligheter för de små företagen i byarna. Överföringshastigheter på upp till 100 Mbit/s blir möjliga och gör att även krävande bredbandstjänster kan utnyttjas. Och då finns åtminstone inga datatekniska begränsningar i företagandet ute i glesbygden. Även rent kommunala verksamheter som skolor och äldreboenden kan dra nytta av de högre överföringshastigheterna.

Utbyggnad till byar med tillräckligt intresse

Huvuddelen av de 22 mkr som satsas i projektet faller på entreprenadarbeten (9.1 mkr), kanalisationsmaterial (5.9 mkr), fiber till access- och stomnät (5.1 mkr). De höga kostnaderna är en naturlig följd av bebyggelsestrukturen. Det är långt till många byar från centralorten, det är också långt mellan byarna när nätet ska dras vidare. Och inne i byarna är fastigheterna spridda över ett stort geografiskt område.

Utbyggnaden av nätet kommer inte att ske villkorslöst till alla byar. Utan först sedan ett tillräckligt antal intressenter i en by har tecknat avtal. När det uppnåtts sker en särskild bearbetning av närliggande byar. Och tack vare projektet blir kostnaden för abonnenterna inte högre än den som gäller för centrala Mora.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 maj 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213