Bygglov riskerar att försenas

26 april 2018

Planritningar

Det finns risk för att besluten på bygglovsärenden i Mora kommer att försenas. Det gäller också anmälan för mindre byggen och installationer. Anledningen är de pågående problemen hos IT-systemen som har drabbat Mora kommun.

Det var i mitten av förra veckan som kommunens IT-servrar drabbades av problem, vilket orsakade störningar i en rad verksamhetssystem. Bland drabbades ärendehanteringen av bygglov och anmälningsärenden.

Normalt ska det ta maximalt tio veckor att få beslut på en bygglovsansökan och fyra veckor på en anmälan. Men nu riskerar den tiden att i vissa fall förlängas med 2-4 veckor.

Per-Olof Olsson
Per-Olof Olsson, bygglovschef.

– Vi beklagar verkligen det inträffade, säger bygglovschef Per-Olof Olsson. Vissa system har varit helt ur drift och i vårt fall har det påverkat bygglovsenhetens myndighetsutövning. I vissa fall innebär detta förseningar i handläggningen av tillsyn, bygglovsärenden och bostadsanpassningsbidrag. Även möjligheten att ge fullgod rådgivning och service kommer inom den närmaste tiden att påverkas. Vi ber om ursäkt för denna olägenhet och nu arbetar vi intensivt för att komma ikapp med handläggningen och övriga arbetsuppgifter.

– Vi förstår att det kan innebära förseningar för både privatpersoner och företag, men vi jobbar för högtryck för att hinna ikapp så snart det är möjligt, säger bygglovschef Per-Olof Olsson.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 april 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213