Dags att söka bygglov för sommarens byggprojekt

10 april 2012
Ruckel

Nu börjar högsäsongen hos oss på stadsbyggnadsförvaltningen. Därför är det viktigt att du kommer in med din ansökan eller anmälan i god tid.

Handläggningstiden varierar beroende på hur komplicerad byggnadsåtgärden är men också beroende på exempelvis vad detaljplanen säger, om åtgärden kräver strandskyddsdispens eller om grannar måste höras innan beslutet tas. Hur lång tid handläggningen tar beror också på huruvida vi fått in kompletta handlingar, en ifylld ansökningsblankett och tydliga ritningar underlättar handläggningen.

Den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011 säger att det ska ta max 10 veckor från det att ansökan är komplett tills det att beslut har meddelats. Behövs mer utredning har vi möjlighet att förlänga med ytterligare tio veckor.

Mer information om vad det behövs bygglov för och hur du söker bygglov finns här.

Kontakta oss på stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

 

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 april 2012.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213