Varför valde ni Mora?

3 oktober 2012

Lönn i höstfärger

Kommunen genomför just nu en studie bland 300 personer som flyttat hit under 2011 och 2012. Syftet är att ta reda på vilka faktorer som gjorde att man valde just Mora.

Naturligtvis saknas inte teorier om vad det är som gör Mora till en lockande inflyttningsort. Men den här metoden gör att de kan verifieras - eller vederläggas - med tämligen god träffsäkerhet. Är det arbete, familj/vänner, boendet, närheten till natur och frilutftsliv eller något annat som varit mer eller mindre avgörande för flytten?

Undersökningen görs av konsultföretaget Statisticon med utgångspunkt i en databas innehållande alla inflyttare under 2011 och 2012. Av dem har en bas på 600 personer i åldrarna 10 till 65 år slumpvis valts ut inför telefonintervjuerna. 

- Ringandet pågår tills 300 har svarat och bedömningen är att resultatet ska kunna redovisas någon gång i november, säger kommunstrateg Owe Hållmarker. Det är för övrigt första gången som den här typen av frågor ställs direkt till inflyttare.

I Mora har projektet "Regionstaden Mora - för ett aktivt liv" startat under året. Det ska pågå till 2022 och inflyttningsstudien kommer att finnas med som ett underlag för det fortsatta arbetet.

Läs mer om regionstadsprojektet 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 oktober 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213