Dyrt att bygga svart

29 november 2011

Riktigt billigt har det väl aldrig varit men sedan i våras känns det ordentligt í plånboken. Då, närmare bestämt den 2 maj, började den nya plan- och bygglagen att gälla och därmed också kraftigt höjda sanktionsavgifter.

Här följer några exempel:

Bygga utan bygglov
Bostadshus/ fritidshus 75 m2 , 107.000:-
Uthus 35 m2 (kompl.byggnad) , 36.380:-
Tillbyggnad 25 m2 av bostadshus , 32.100:-.

Att utan anmälan påbörja uppförande av eldstad med skorsten
10.700:-

Att ta en byggnad, max 150 m2 , i bruk innan slutbesked
21.400:-

Dessa sanktionsavgifter är framräknade direkt från lagtexten och det bör påpekas att kommunerna inte kan sätta ner några avgifter.

Bygglov Visa större bild
Här framgår vilka regler som gäller för att bygga utan bygglov. Observera att det krävs lov för att glasa in en altan.

För att ge en uppfattning om hur mycket dyrare det har blivit kan nämnas att ett uthusbygge på 35 m2 utan bygglov förr innebar en avgift på 9 400:-. Det ska jämföras med dagens 36 380:-. Att börja installera en eldstad med skorsten utan att anmäla det i förväg renderade tidigare en avgift på ca 2.100:-. Nu har den stigit till 10 700:-.

Det finns med andra ord allt större anledning att följa det statliga regelverket vid byggnationer av skilda slag. Och det görs naturligtvis också i de allra flesta fall.

De vanligaste missuppfattningarna

- Vi har väl något ärende varje år där det inte gått riktigt rätt till, säger byggnadsinspektör Lennart Sticko. Det som ibland blir fel är att många tror att man får bygga utan bygglov på en jordbruksfastighet, men det gäller bara byggnader för jord- och skogsbrukets ändamål. Friggebodars placering kan också ställa till det. Lagen säger att sammanlagda ytan får vara max 15 m2, att de får vara max tre meter höga och stå minst 4.5 meter från tomtgränsen för att vara undantagna bygglov. De måste också placeras i anslutning till en- eller tvåbostadshus.

Skärmtak på sammanlagt 15 m2 får också byggas utan lov men även där gäller att det måste ske i anslutning till en- eller tvåbostadshus. Viktigt att komma ihåg är dock att en eventuell inglasning är bygglovspliktig.

- Från stadsbyggnadsförvaltningens sida vill vi naturligtvis att alla ska göra rätt från början och slippa tråkiga sanktionsavgifter. Därför är det klokt att kontakta oss innan man sätter igång något projekt så att det inte blir några problem senare.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 november 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213