Flytta till Dalarna

17 juni 2013

Det har uppmaningen varit sedan 2003, då Region Dalarna tog det första steget i ett långsiktigt projekt för att locka inflyttare till länet. Målgruppen var främst yngre dalfolk i förskingringen och arbetet fortsätter med oförminskad intensitet.

Fler invånare krävs

Bakgrunden till ansträngningarna var insikten om att framtiden skulle komma att innebära svårigheter med kompetensförsörjning i vid bemärkelse. Generationsväxling i företagen och ökade behov genom pensionsavgångar inom hälso- och sjukvårdsbranschen, teknikföretag, IT, besöksnäring och handel kunde förutses. Detta accentuerades än mer eftersom länet dessutom ligger högt upp i Sverigetoppen i grenen "Sveriges äldsta arbetskraft".

Nu skulle krafttag tas för att öka befolkningen och målsättningen var knappast blygsam: Inom en tioårsperiod skulle Dalarna ha 300 000 invånare. En ökning med 24 000, alltså 2 400 personer per år. Vilket med alla mått mätt måste beskrivas som en sensationellt hög siffra, i synnerhet som folkmängdens årliga förändring brukade röra sig om något tiotal uppåt eller nedåt.

Olle Holknekt

Ett 30 tal delprojekt har genomförts

Ringstugan 2005 var det första. Då samlades 124 dalapolitiker för att ringa upp ca 2 000 personer som via en tidigare genomförd tipsförmedling från dalfolket ansågs kunna bli inflyttare. Två år senare ägde det stora LAN-partyt rum, då 200 beslutsfattare med var sin dator var uppkopplade till en tillfällig databas fylld av bostäder, jobb och tomter. Så utrustade kunde de chatta med sammanlagt 3 000 personer under halvannan timme, bland annat 500 av de som redan fanns listade som potentiella hitflyttare.

2009 var det dags igen, då för en ringstuga riktad till den yngre generationen. Undersökningar har visat att 75 % av de som en gång flyttat ut inte återvänder, en siffra som man av naturliga skäl vill hyfsa ordentligt.

Under perioden 2008-2011 har man dessutom varje år deltagit i en holländsk emigrationsmässa. Den senast genomförda aktiviteten ägde rum 2011. Det var "Träffa Dalarna" och då kunde inbjudna besökare ur den stora databasen med över 20 000 namn komma "hem" och besöka intressanta kommuner. Där fick de träffa politiker, tjänstemän och företagare och veta mera om lediga jobb, bostäder och allt annat som kan vara av värde innan man bestämmer sig för att flytta. Förutom dessa större aktiviteter har alltså många mindre ägt rum sedan 2005.

"Träffa Dalarna" återkommer i höst

Det körs i repris den 6-8 september i år, den här gången med fokus på jobb.

- Utan jobb ingen flytt, konstaterade projektledaren Ulf Backéus på ett seminarium vid Region Dalarnas 10-årsjubileum. Vi behöver bli fler invånare i Dalarna och inför höstens event kommer vi i Region Dalarna att stå för den externa marknadsföringen i form av ett personligt brev till 26 250 personer i åldern 25-55 år. Till det kommer marknadsföring via webb, Facebook, affischer, vykort med mera. Kommunerna och landstinget å sin sida skapar aktiviteter på lokal nivå. Vårt motto är "4 000 nya masar och kullor" och de behövs, eftersom 3 000-4 000 går i pension de kommande åren. 

Ambitionen att Dalarna skulle ha 300 000 invånare inom 10 år, alltså vid utgången av 2013, kommer dessvärre att stanna vid en dröm. Det visar följande befolkningsstatistik för Dalarnas län:

276 520 (2003-12-31)

276 555 (2012-12-31)

Efter nio år är ökningen endast 35 personer.

- Men sedan 2005 kan vi notera 526 inflyttade hushåll av de som vi haft kontakt med via vår databas, säger Ulf Backéus. Den siffran kan man multiplicera ungefär med tre för att få antalet personer. Högskolan Dalarna har räknat ut att vår kostnad uppgår till 20 000-25 000 per inflyttat hushåll och att varje hushåll genererar ungefär 128 000 i årliga skatteintäkter.

Som i så många andra fall där man aldrig kan klart kan utläsa effekten av en åtgärd kan Region Dalarna istället fråga sig: Även om målet inte nåddes, hur skulle siffrorna ha sett ut om vi inte hade haft genomfört projektet?

Flytta till Mora

 

Sven-Erik Nilsson  

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 17 juni 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213