Flyttstudie hösten 2012

21 januari 2013
Centrum Visa större bild

Varför flyttar man till Mora? Och varför flyttar man därifrån? Det får man en uppfattning om i en undersökning som gjorts bland slumpvis utvalda flyttare i båda riktningarna.

Varje år flyttar ca 1 700 personer in och ut i kommunen, något fler in än ut i regel. Motiven för flytt diskuteras ofta och det uppstår en massa spekulationer. För att få ett svar på frågorna i inledningen och för att få ett bra underlag i arbetet med "Regionstaden Mora - för ett aktivt liv" har en studie gjorts på inflyttare under åren 2009 - 2012.

Telefonintervjuer genomfördes under oktober månad 2012 och totalt deltog 254 personer, slumpvis utvalda.

Av dessa var en övervikt kvinnor (57 %) och personer i åldersgruppen 18-29 år (46 %). Det är naturligt att den gruppen blir överrepresenterad då flyttbenägenheten är högst hos dem på grund av exempelvis studier.

Några frågor har även ställts om servicen i kommunen, kollektivtrafik, handelsutbud och möjligheter till utövande av motion, idrott och friluftsliv. 

Sammanfattande analys

  • Närhet till natur anges av 68 % som mycket viktigt eller viktigt för flytt till Mora.
  • Familj och vänner är viktiga för 60 %.
  • Goda möjligheter till bra boende förordas av 59 %.
  • Arbetsmarknaden anges av 43 % som viktig eller mycket viktig.

Av bifogat material framgår att man prioriterar olika beroende på vilken åldersgrupp man tillhör. Det finns naturligtvis andra skäl till flytt, till exempel hemlängtan helt enkelt. Det framgår av frisvaren.

Utifrån inkomna svar är det många, framförallt kvinnor, som väljer att flytta tillbaka till Mora efter avslutade studier och i samband med att man får barn. Detta eftersom kvinnor i högre utsträckning än män anser att familj och vänner och goda möjligheter till bra boende vara mycket viktigt motiv för flytt. Arbetsmarknaden anses viktigare av yngre och av kvinnor.

Mycket av det som är kommunens profilområden; bra uppväxtmiljö, närhet till natur och grönområden, "lagom" stor stad, goda möjligheter till bra boende, goda möjligheter till idrott, motion och friluftsliv, tycks uppskattas av de som flyttar in till Mora. Handelsutbudet får ett bra betyg. Tidigare anknytning till Mora tycks också vara en starkt bidragande orsak till flytt.

När det gäller bedömning av servicen får kollektivtrafiken lägre och handelsutbudet bra betyg. Möjligheter till motion, idrott och friluftsliv får mycket bra betyg, 84 % anser de vara mycket bra eller bra.

59 % ser det som troligt att de bor kvar i Mora om fem år, 9 % ser det inte alls som troligt.

67 % rekommenderar gärna Mora till vänner och bekanta. Enbart 2 % gör det inte alls. Jämfört med andra kommuner är det en mycket hög andel Morabor som rekommenderar sin kommun till andra.
 
Se bifogad Powerpointpresentation som ger mer detaljer och diagram:

Till presentationen

För den som vill detaljstudera undersökningen bifogas även tabeller med svaren fördelade på kön och ålder för alla frågor. Vidare framgår alla frisvar - som är intressanta.

Till tabeller och frisvar

 
Frågor kring detaljer kring undersökningen besvaras av Owe Hållmarker (This is a mailto link).

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 januari 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213