Framtid på Sollerön

7 mars 2012

Sollerön Visa större bild

Den 7 mars går startskottet för ett nytt projekt i den gamla socknen Sollerön som förutom själva ön består av byarna Gesunda och Ryssa. Under halvannat år ska bland annat en utvecklingsplan se dagens ljus.

Mötet har sin grund i ett projekt som är sökt och beviljat genom Tillväxtverket. Syftet med projektet är att i tre utvalda bygder i Dalarna, där Sollerön är en, starta, testa och genomföra lokala, långsiktiga processer i syfte att bibehålla och utveckla den lokala, kommersiella och samhälleliga servicen.

Projektet tar fasta på att medborgarna på de utvalda orterna utvecklar sin kreativa förmåga och ett entreprenörskap för att därigenom komma  fram till nya verksamheter som kan dra i gång i bygden, för bygdens överlevnad och tillväxt. Förhoppningen är att nya modeller för utveckling av servicepunkter ska uppstå. Dessa ska användas för att sprida i övriga landet

Totalt ska sex möten äga rum och följande punkter kommer att behandlas:

  • Levande landsbygd - jordbruk
  • Öppet landskap - förbuskning
  • Turism - utbud
  • Nya entreprenörer - företag
  • Kollektivtrafiken
  • Skola och barnomsorg
  • Äldreboenden och service
  • Butiken och närodlade produkter
  • Ungdomar och aktiviteter

Vid det första mötet kommer även stödmöjligheterna från Leader DalÄlvarna att presenteras. 

Från Mora kommun deltar Liselott Hansson Malmsten och Gunnar Israelsson, från Entreprenörsskolan Leksand kommer Lasse Nygård och Göran Forsén och från Sollerö Sockenförening bland andra Rune Bäck och Bosse Andersson.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 mars 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213