Idébank för framtida byggande

6 april 2010
Vinnare Europan 10 Visa större bild
Så vill de vinnande arkitekterna att det ska se ut på Strandenområdet.

När Mora anmälde sitt deltagande i arkitekttävlingen Europan 10 var det för att få idéer inför den kommande planeringen av Strandenområdet. Hela 34 förslag kom att lämnas in, en del högst spektakulära.

Tävlingen anordnas vartannat år för unga europeiska arkitekter. Ingen äldre än 40 år får delta och utifrån de förutsättningar som deltagande kommuner anger för projekten kan sedan fantasin flöda fritt. Från Sverige deltog kommunerna Lerum, Kisa, Östhammar, Mora och det var i Lerum som prisutdelningen ägde rum den 5 februari.

Norskt bidrag vann

Dit hade en trojka från Mora begett sig; stadsarkitekt Tommy Ek, planchef Håkan Persson och samhällsplanerare Gunnar Israelsson. Och där fick man reda på att det vinnande bidraget blev "Looking back, looking forward", inlämnat av den norska arkitektbyrån Lalaland AS. På andra plats kom "Just around the corner" där fyra svenska arkitekter samarbetat. Ett hederspris delades också ut och det gick till tre spanjorer som döpt sitt förslag till "The camping effect".

Juryn hade en internationell sammansättning och kunde i det vinnande bidraget spåra både en analytisk och lekfull ansats där lokal byggnadstradition utgör ett viktigt element. En ny tolkning av begreppen återvinning och hållbarhet anges som ett annat argument, liksom att här ges möjlighet att stegvis expandera även utanför det aktuella området.

Delar av förslag kan komma till användning

Att ett bidrag vann tävlingen innebär nu inte att kommunen behöver utnyttja det. Och det står redan nu klart att någon bebyggelse med den vinnande utformningen inte kommer att ske på Strandenområdet.

- Nej, vi kan inte använda oss av vinnarkonceptet rakt av, säger planchef Håkan Persson. Däremot finns det idéer i det som kan komma att utnyttjas vid annan nybyggnation. Både vinnaren och tvåan avviker dessutom från Moras krav, till exempel har man inte tagit hänsyn till den fria siktlinjen mot kyrkan och klockstapeln. Vasaloppets behov av skidförvaring och bussuppställning finns heller inte med.

Den nye stadsarkitekten Tommy Ek förklarar Europan 10 så här:

- Det rör sig om en idétävling där deltagarna för fram ett koncept, inte bara löser en stadsbyggnadsuppgift. Genom att delta har Mora gjort en insats för arkitekturen och fått en idébank på köpet.

Ny bebyggelse dröjer

Av de totalt 34 inskickade förslagen finns säkert en del idéer att hämta, men det kommer att ta tid innan området kan börja bebyggas.

- Vi vet inte förutsättningarna för ny bebyggelse förrän vi är klara med den yttre gestaltningen, säger samhällsplaneraren Gunnar Israelsson. I år måste vi bestämma ytorna utanför Rosa huset och först när det är klart vet vi lite mer om vad som kan göras.

Ytterligare ett moment som återstår är detaljplanearbetet. En tidskrävande process som gör att byggstart knappast kan bli aktuell förrän 2014-2015. 

Den 13 april kommer den vinnande arkitektkvartetten från Lalaland A/S till Mora för att träffa kommunstyrelsen som har sitt sammanträde den dagen. Då kan politikerna få veta mer om hur tankarna har gått i det arbete som resulterade i bidraget "Looking back, looking forward". Under dagen ges det tillfälle att träffa de ungdomar som engagerar sig i det blivande ungkulturhuset som redan finns på Strandenområdet.

 

Sven-Erik Nilsson 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 6 april 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213