Kommunstyrelsen behandlar fiberutbyggnadens försening

6 april 2018

Fiberutbyggnaden i Mora kommun har försenats. Kommunstyrelsen kommer den 10 april att ta ställning till en rapport om varför fiberutbyggnaden har dragit ut på tiden.

I rapporten från tekniska förvaltningen i Mora kommun konstateras att bara omkring 1 000 hushåll anslöts till fibernätet under 2017, mot beräknade 1 800 hushåll. Det gällde utbyggnaden i Nusnäs, Sollerön, Våmhus, Vika, Selja-Långlet, Vattnäs och i delar av Östnor och Färnäs.

Det innebär att intäkterna i form av anslutningsavgifter blev betydligt lägre än vad som var beräknat. Kommunen får ligga ute med investeringskostnaden en längre tid tills pengarna kommer tillbaka i form av anslutningsavgifter. Avvikelsen i kommunens nettoinvestering blev 27,4 miljoner kronor, pengar som i stället beräknas komma in under 2018.

Kommunens totala investeringsbudget har dock inte överskridits eftersom vissa andra investeringar, som nya brandstationen, har försenats och skjutits upp till 2018.

Enligt tekniska nämndens rapport förklaras den lägre anslutningen till fibernätet av en rad yttre faktorer, exempelvis att fiberinstallatörerna har haft resursproblem, kondensfrysningar i rör för fiberkabel, grävstopp på ett antal platser, samt att Trafikverkets handläggningstider för tillstånd att passera statliga vägar har varit längre än väntat.

För att undvika liknande situationer i framtiden arbetar kommunen för att ta fram nya rutiner för uppföljning och prognos av stadsnätets finansiering.

Under det här året fortsätter fiberutbyggnaden i Oxberg, Gesunda, Gävunda och Kättbo. Under 2019 planeras fiberutbyggnad i Gopshus och Garsås.

Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till rapporten om den försenade fiberutbyggnaden vid sitt nästa sammanträde den 10 april.

Dela med andra
 • Dela på Google
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 6 april 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213