Lägenhetsregister

1 oktober 2009

Enligt en ny lag ska uppgifter om Sveriges bostäder samlas i ett lägenhetsregister. Lantmäteriet är den myndighet som samlar in uppgifterna till lägenhetsregistret.

Under våren och sommar har inledande information utgått till de fastighetsägare inom Mora kommun som kommer bli involverade i detta arbete och nu är det snart dags att lämna uppgifter. Fastighetsägare i Mora kommun kommer under v.40 att uppmanas att börja lämna in sina uppgifter.

Du kan som fastighetsägare redan nu förbereda dig genom att göra en översyn av adresserna till dina byggnader där det är viktigt att varje byggnad och varje entré har en unik adress. Om så inte är fallet, kontakta kommunen, som beslutar om nya adresser.

Läs mer

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 augusti 2009.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213