Mora får nytt program för bostadsförsörjningen

25 augusti 2017

Kommunen har tagit fram ett förslag till nytt program för bostadsförsörjningen i Mora. Av programmet framgår bland annat att det kommer att behövas 820 nya bostäder fram till 2030. Det innebär omkring 60 nya bostäder varje år.

Enligt lagstiftningen ska varje kommun ha riktlinjer för att kunna planera försörjningen av bostäder. Det är dock marknaden som ska stå för själva bostadsbyggandet. Kommunernas roll är att ge bra förutsättningar för att kunna bygga nya bostäder.

Mora och många andra kommuner i landet har idag bostadsbrist. Regeringens målsättning är att det ska byggas minst 250 000 nya bostäder i hela Sverige fram till 2020. Också i Mora växer befolkningen. Fram till 2030 beräknas befolkningen öka från 20 000 invånare till 22 000 och därför måste det finnas bra förutsättningar att bygga fler bostäder.

I förslaget till bostadsförsörjningsprogram påpekas flera faktorer som ökar behovet av bostäder: Fler äldre som behöver anpassade bostäder, befolkningstillväxten, behovet av ny arbetskraft och ökad inflyttning och fler nyanlända från andra länder.

För att Mora ska klara behovet av framtida bostäder krävs en god planberedskap. Det ska finnas obebyggd planlagd mark för både villor och flerbostadshus i bra lägen. Det måste också finnas mark i beredskap och möjlighet att göra strategiska markinköp. Andra insatser är att samarbeta med andra kommuner i Dalarna i bostadsfrågan. Det är också viktigt att tillhandahålla bra information om lediga tomer, taxor, e t c.

I programmet för bostadsförsörjning konstateras dock att Mora har bra möjligheter att skapa nya bostäder, jämfört med många andra kommuner. I Mora finns attraktiva lägen nära service, kommunikationer och fritidsområden. Det finns flera centralt belägna områden som är aktuella för byggnationer, exempelvis Tingsnäs, Sandängarna, norra Kråkberg, Canadaområdet och det nya Måmyren vid lasarettet.

Kommunstyrelsen kommer att behandla förslaget till bostadsförsörjningsprogram den 29 augusti.

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 augusti 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anders Rosén Kommunikationschef
  Kommunledningskontoret
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 02
  Mobil: 070-330 97 13

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213