Mora kommun beviljas bidrag för ökat bostadsbyggande

5 december 2017

Mora kommun har beviljats 2,6 miljoner kronor i statligt bidrag för ökat bostadsbyggande under 2017. Det efter att ha uppfyllt kraven genom de riktlinjer som kommunfullmäktige antog i september.

Det statliga bidraget infördes för att öka bostadsbyggandet i kommunerna mot bakgrund av befolkningsökningen och nyanlända. Totalt är det 204 av 290 kommuner i Sverige som har ansökt till Boverket om att ta del av bidraget, varav 199 har beviljats. Det totala statsbidrag till kommuner som ansöker och uppfyller villkoren är för 2017 1,8 miljarder kronor och därefter 1,3 miljarder kronor årligen. Mora kommuns andel för 2017 är 2 580 992 kr.

"Det känns bra att vi får ta del av byggbonusen för de byggnationer som startat under året, men vi måste fortsätta vårt arbete med att bygga fler bostäder i Mora för att klara bostadsförsörjningen. Det finns ett stort behov av ytterligare bostäder i kommunen," säger Peter Karlsson, kommundirektör i Mora kommun.

Villkor för bidraget

Ett av villkoren för att kommunen skulle beviljas bidraget uppfylldes genom de riktlinjer för bostadsförsörjning som antogs i kommunfullmäktige den 17 september. Riktlinjerna utgår bland annat från Statistiska Centralbyråns (SCB) uppgifter om en befolkningsökning i kommunen från 20 279 invånare i slutet av år 2016 till 20 730 invånare år 2022, samt 20 983 invånare år 2030.

 Andra villkor för att kunna ta del av bidraget är:

  • Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad. Tolvmånadersperioden är den 1 augusti föregående år och tolv månader framåt.
  • Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Resultatet av en översyn av planens aktualitet kan vara positiv, det vill säga att planen är aktuell, eller negativ, det vill säga att planen inte är aktuell. Beslut om planens aktualitet eller inte beslutas av kommunfullmäktige. Om planen inte är aktuell ska beslutet innehålla vilka åtgärder som ska vidtas. Översiktsplanen ska inte skickas in tillsammans med ansökan.
  • Att det i kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en folkbokförd nyanländ som fått uppehållstillstånd. Tolvmånadersperioden är den 1 juli föregående år och tolv månader framåt.
  • Folkbokföringsadressen den 31 juli är utgångspunkten. De nyanlända ska även omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Detta villkor gäller endast för en del av stödet (60 procent).

För mer information, se länkarna i högerspalten.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 december 2017.

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213