Mora kommun skapar plan för park- och naturmark

4 april 2018
Zorns gammelgård. Foto: Owe Hållmarker Visa större bild
Zorns gammelgård. Foto: Owe Hållmarker

Ett förslag till plan för grönstruktur har tagits fram i kommunen. Vid nästa möte i kommunstyrelsen den 10 april kommer beslut att tas om den nya planen.

Med grönstruktur avses främst park- och naturmark i tätorten, men även vattenområden kan räknas dit. En bra grönstruktur förbättrar rekreationsmöjligheterna i tätorten och möjligheterna till ett rikt växt- och djurliv, samt en tilltalande stads- eller landskapsbild.

Planen är ett viktigt underlag för planering, byggnation och inte minst skötsel av de gröna områdena. Ett uppdrag för att upprätta planen finns sedan tidigare i miljö- och naturvårdsplanen.

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 april 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Håkan Persson Planchef
  Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
  Fredsgatan 12
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 67
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213