Mora kommuns fiberutbyggnad granskas

7 februari 2018
Stadsnät i Mora

Med anledning av de uppgifter som framkommit i P4 Dalarnas granskning av fiberutbyggnaden i Mora, Orsa och Älvdalen har kommunerna beslutat att tillsätta en extern utredning.

P4 Dalarna granskar utbyggnaden av fibernätverket i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Enligt P4 Dalarna ska kommunerna ha betalat felaktiga fakturor till företaget som skött arbetet. Det hävdas också att tjänstemän i Mora ska ha blivit bjudna på fest och hockey av företaget.

– Vi ser allvarligt på detta. Det är oroväckande och inte acceptabelt om det skulle vara så att vi inte använt skattebetalarnas pengar på rätt sätt, säger kommundirektör Peter Karlsson.

Se över rutiner och bet​​alningar

Nu har kommunerna tillsatt en extern utredning, som kommer att göras av revisionsföretaget PWC.

– Det är viktigt att någon utomstående kan undersöka detta så att vi med trovärdighet kan berätta vad som har hänt, följa upp det och – om något felaktigt skett – se till att det inte händer igen. Vi behöver få klart för oss om fakturorna avvikit mot det avtal som finns med leverantören och vi behöver se över våra rutiner för fakturahantering, säger Peter Karlsson.

PWC har fått i uppdrag att se över följande frågor:

 • ​Har avvikelser gjorts gentemot upphandlat ramavtal?
 • Har interna rutiner för fakturakontroll och avtalsuppföljning fungerat på ett tillfredsställande sätt?
 • Har felaktiga betalningar mot fakturor skett? Om ja, i hur stor omfattning?
 • Har det skett andra eventuella felaktigheter i avtalshanteringen?
 • Har representationen där Mora kommuns tjänstemän deltagit på något sätt avvikit från de föreslagna riktlinjerna mot jäv och mutor?

Utifrån svaren ska PWC ge förslag till förbättringsåtgärder.

​Nya riktlinjer mot jäv oc​h mutor

Kommunledningen har sedan en tid tillbaka arbetat med att ta fram nya riktlinjer mot jäv och mutor. Riktlinjerna ska gälla i Mora kommun. Kommunstyrelsen ska ta ställning till förslaget vid sitt nästa sammanträde, den 27 februari.

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 februari 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Peter Karlsson Kommundirektör
  Kommunledningskontoret
  Badstugatan 2
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 03

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213