Moraborna trivs med sin livsmiljö.

30 september 2010

Den slutsatsen skulle kunna dras av svaren på den enkät som Region Dalarna genomförde 2008-2009. Men det statistiska underlaget lämnar en del övrigt att önska så försiktighet anbefalles.

Begränsat urval

I Mora delades 400 enkäter slumpmässigt ut i fem olika åldersgrupper mellan 18 och 80 år. Med tanke på att svarsfrekvensen var blygsamma 57 % inser man att det bara rör sig om ca 230 personer som svarat. Sett över hela länet var svarsfrekvensen högre för kvinnor än för män, en annan observation var att 70 % av män över 65 år svarade medan motsvarande siffra för män i åldern 18-24 år bara var 22 %.

Det här gör att undersökningen egentligen bara visar vad respondenterna tycker. Svaren är alltför få för att vara representativa för de olika åldersgrupperna och ge en bild av hela befolkningens åsikter.

Var sticker Mora ut?

Enkäten bestod av ett 70-tal frågor, några få av dem varianter på samma tema. Skillnaderna mellan kommunerna är oftast ganska små, men det finns några områden där Mora avviker åt den eller andra hållet.

Ett är betydelsen av att ha sjukhus/lasarett på eller intill sin bostadsort. Precis som man kan vänta sig är det invånarna på lasarettsorterna som anser det vara särskilt viktigt och allra viktigast tycks det vara i Mora.

Bedömningen av det allmänna hälsotillståndet placerar vår kommun i topp när man tittar på andelen svarande som valt alternativet "Mycket bra", det som anger högsta betyg i det här fallet.

Att fritidsfrågor skulle vara särskilt högt prioriterade bland Moraborna faller det sig lätt att tro, men den här undersökningen visar annat. Vansbro, Malung-Sälen, Älvdalen, Rättvik, Leksand, Falun, Hedemora och Avesta rankas faktiskt högre.

Kultur av mindre vikt?

Inte heller kulturen prioriteras högre här än i andra kommuner. I Falun, Gagnef, Leksand, Orsa, Rättvik, Säter och Älvdalen har detta område fått fler röster än i Mora.

"Min kommun har en bra äldreomsorg", så lyder ett påstående som den utvalda gruppen haft att bedöma. Det visar sig här att Mora ligger på den nedre halvan vad gäller positiva omdömen, endast Borlänge, Falun och Leksand får lägre betyg. Toppar överlägset gör Smedjebacken, därefter följer Gagnef, Älvdalen, Malung-Sälen och Vansbro.

Men Mora har en odiskutabel andraplats när det kommer till påståendet "Jag är i det mesta nöjd med hur det är att bo i min kommun". Toppar gör här Gagnef och klar jumboplats tas av Hedemora.

Region Dalarna har till sin hjälp haft Dalarnas forskningsråd som gjort den statistiska bearbetningen och analysen av det insamlade materialet. Hela rapporten med bilagor hittar du på forskningsrådets webbplats.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 september 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213