Moras energisnålaste förskola

20 oktober 2010

Sollerö förskola

Uppfyller höga krav

Den ligger på Sollerön och invigdes så sent som i september. Här har man byggt med sikte på låg förbrukning, utan att ge avkall på komforten.

I juni 2009 fick Morastrand frågan från Kommunen om man kunde ta på sig en nyproduktion på Sollerön. Kommunen hade i samarbete med SWECO tagit fram en programhandling avseende en ny förskola. Ett av kraven var att värmesystemet skulle vara vattenburet och utformas med hänsyn till låg energiförbrukning (<40 kWh/m2/år) samt god miljöhushållning. En förskola i denna storlek klassas som lokal och i detta fall skulle man få använda hela 158 kWh/m2/år enligt boverkets byggregler.

- Utredningar på byggnadskonstruktion, värme och ventilationssystem har lett till en beräknad energiförbrukning på endast 37,50 kWh/m2/år, berättar Petter Elfqvist, driftingenjör på Morastrand AB.

Lufttätt så det förslår

Huset är extra isolerat och byggt med minimalt luftläckage. Värmen produceras med värmepumpsteknik som hämtar sin energi från berggrunden via tre borrade hål. Solleröns nya förskola är dock inte ett passivhus, men använder sig av några moment som ligger till grund för detta. Hela byggnationen har t.ex. haft fokus på lufttäthet och alla inblandade entreprenörer har fått arbeta efter att nå målet på endast 0,3 l/s/m2 i luftläckage. Kravet från boverket har legat på 0,6 l/s/m2 fram tills februari i år och förskolan har ett läckage på endast 0,12 l/s/m2. Tack vare genomtänkt konstruktion, noggrannhet från entreprenörerna och materialval har målet uppnåtts med råge.

Petter Elfqvist Visa större bild
Petter Elfqvist

- Man måste tänka på att det är skillnad på energiförbrukning och energibehov, förklarar Petter Elfqvist. Tack vare värmepumpstekniken tillför vi mindre energi och tack vare extra isolering och tätheten förbrukar vi mindre energi. BBR låter oss få använda hela 158 kWh/m², vilket kan låta absurt då vi faktiskt utan värmepump i alla fall, skulle klara oss med bra marginal. Dock räknar BBR med att man dygnet runt har full ventilation osv. Hade vi byggt denna typ av byggnad under 2010 skulle kraven ha varit helt annorlunda, då total installerad effekt max får vara 5 kW för uppvärmning. Med diverse viktningar, tillägg och formler skulle vi få tillstånd enligt BBR att installera max 19 kW. Vi kommer i Sollerö förskola ha en installerad effekt på över 35 kW, vilket gör att man inser problematiken som kommer med nya regler i byggandet.

Ekonomi i det långa loppet

Byggbranschen är konservativ i många lägen, men i de projekt Morastrand genomför och genomfört sedan två år tillbaka har man fått en bra dialog med entreprenörerna. Globala mål för att minska energianvändningen tar idag de flesta till sig och känner ett personligt engagemang för kommande generationer.

Ekonomiskt sett måste utgångspunkten vara fastighetens hela livscykelkostnad och därför ska det finnas beredskap för en del höga initiala kostnader som faktiskt betalar sig på sikt.

- Vi kommer följa upp förskolans energianvändning i minsta detalj och låta alla berörda i projektet och skolans verksamhet få ta del av resultatet. Förhoppningsvis har vi uppnått vårt mål efter ett års mätningar nästa år vid den här tiden.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 20 oktober 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213