Morastrand och Mora kommun storsatsar på energitjänsteprojekt

4 juli 2011

Morastrand och Mora kommun har inlett ett samarbete med YIT Sverige AB om att genomföra en storsatsning för att skapa ett av Sveriges mest klimatsmarta fastighetsbestånd. Målet med samarbetet är att kommunen och bostadsbolaget ska få kartlagt och genomfört alla åtgärder som gör varje byggnad så kostnadseffektiv som möjligt. Projektet omfattar hela kommunens och bostadsbolagets fastighetsbestånd och det beräknas ta ungefär tre år innan alla byggnader är undersökta och ombyggda.

YIt och Morastrand Visa större bild
Ser fram emot att få börja projektet gör, fr.v., Mattias Grop, regionchef YIT, Stefan Larsson, VD Morastrand AB, Fredrik Sederholm, VD YIT Sverige, Urban Mårtensson, Driftchef Morastrand AB och Mikael Jaråker, teknisk chef Mora kommun.

- Vi har en mycket hög ambitionsnivå med projektet. Vi kommer att ta se över alla möjligheter att skära bort onödiga kostnader, utbilda vår personal och pröva ny smart energiteknik tillsammans med beprövad teknik. Kommunen och bostadsbolaget har länge arbetat med energieffektivisering men vi insåg att vi inte har en chans att nå våra energi- och miljömål för att minska vår klimatpåverkan på egen hand utan att vi behövde en samarbetspartner för att skruva upp tempot och hinna med alla lönsamma åtgärder samtidigt som alla andra uppgifter ska skötas, säger Urban Mårtensson driftchef på Morastrand.

Projektet skapar många vinnare

- Projektet är självfinansierande vilket innebär att de besparingar som kommer genereras redan första året motsvarar den kapitalkostnad som investeringen skapar. Detta gör att kommunen och bostadsbolaget klarar av en storsatsning på sina fastigheter utan att prioritera bort andra områden. Det ekonomiska överskottet som skapas kommer att behövas inom fler områden då fastigheterna är gamla och behöver moderniseras. Detta projekt skapar stora synergieffekter som miljövinster genom minskad klimatpåverkan samt att det ger oss möjlighet att komma ikapp ett eftersatt underhåll och säkerställa ett bra inneklimat för våra hyresgäster, säger Urban Mårtensson, driftchef på Morastrand.

Hyresgästföreningen ser positivt på upplägget som man tror kan göra gott för Morastrand.

- Det låter bra och besparingarna som ska bli följden är verkligen nödvändiga eftersom underhåll behövs, säger ombudsman Sören Pettersson.

Noggrant förarbete krävs

Redan 2014 är det tänkt att alla lönsamma åtgärder för att minska energikostnaderna ska vara genomförda. Den första fasen pågår till den 31 mars 2012 och omfattar en fullständig inventering av hela fastighetsbeståndet. Man räknar med att resultatet kan bli ca 1 500 åtgärdspaket som då ska analyseras och prioriteras. Efter den 31 mars följer sedan ett par månaders jobb med att fatta nödvändiga beslut innan själva entreprenadarbetena tar sin början.

- Vi räknar att komma igång med entreprenadarbetena i juni 2012 och då inriktar vi oss främst på skollokaler, eftersom ingen undervisning pågår under sommaren, förklarar Daniel Svensson. Sammanlagt rör sig hela projektet om ungefär 250 fastigheter och 300-400 byggnadskroppar och det innebär att vi i den här fasen har att göra en bit in på 2014.

- Det är mycket glädjande att Mora kommun och Morastrand handlat upp YIT som sin samarbetspartner. Som Sveriges största teknik- och installationsbolag kommer vi få visa hela vår kreativitet och kompetens inom energi- och fastighetsteknik, säger Fredrik Sederholm VD på YIT Sverige AB. Vi hoppas och tror att allt fler fastighetsägare kommer att ta samma steg som i Mora då vi ser stora effektiviseringsbehov i många fastighetsbestånd.

- Projektet är ett av Sveriges största i sitt slag och kommer troligtvis att generera ca 10 Mkr i årliga besparingar, säger Daniel Svensson, affärsutvecklingsansvarig för energitjänster på YIT. Genom vårt unika affärskoncept som bygger på öppenhet, tydlighet och samverkan kommer Mora kommun och Morastrand att aktivt delta i hela projektet där vi tillsammans väljer vad som ska göras. Denna typ av storsatsning kräver att alla parter engagerar sig och bidrar med sin fulla kompetens. Affären är en stor milstolpe för YIT och redan har många andra fastighetsägare hört av sig och vill göra ett likadant projekt vilket är glädjande både för oss men speciellt för miljön.

 

För mer information om YIT och projektet: Daniel Svensson, tel.0730-44 93 83
This is a mailto link

För mer information om Morastrand / Mora kommun och projektet: Urban Mårtensson, tel.0250-299 74 This is a mailto link

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 juli 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213