Mera närvärme på Sollerön

9 september 2011

Redan den 1 oktober ska kommunalhuset på ön vara anslutet till närvärmecentralen som sedan november i fjol förser skolan med värme och varmvatten.

Då övergick Sollerö skola från oljeeldning till fliseldning och det skedde i ett projekt som med rätta kan kallas lokalt. Företaget Sollerö Timmer hade byggt en närvärmecentral med flispanna i vid skolans gymnastiksal och kommunen hade förberett skolan genom att plocka bort den gamla oljepannan och ersätta den med värmeväxlare för hetvattnet från centralen.

Närvärme Sollerö kommunalhus Visa större bild
Här syns kulverten i rikning mot närvärmecentralen vars röda vägg skymtar till vänster om kyrkan. Inspekterar gör fastighetschefen Jonas Tingvall (t.v.) och ingenjör Mats Jansson.

En månads arbete

Närvärmecentralen hade redan då kapacitet att ansluta fler abonnenter i närheten och nu står alltså kommunalhuset på tur. Det har sedan 90-talet i och för sig värmts med flis, så värmekällan blir alltså densamma, däremot  har den gamla flispannan plockats bort och i det tomma pannrummet kommer nu bara en liten värmeväxlare att husera. I slutet av augusti pågick grävningsarbetet för fullt där röret så småningom ska läggas ned och bara några veckor senare ska allt vara klart.

- Men vi kommer att få spränga bort lite berg på andra sidan gatan vid kommunalhuset, berättar Håkan Duhlbo på Sollerö Timmer. Förmodligen också vid kyrkporten, där det finns berg i dagen.

Fler anslutningar kan bli aktuella

Sollerö Besökscentrum, alldeles bakom kommunalhuset, har också beställt anslutning och Sollerö Timmer har dessutom lagt ut en trevare till Sollerö Företagshus på andra sidan Soldvägen och inväntar besked därifrån inom kort. Kyrkan är en annan potentiell kund, i synnerhet som den ligger mitt emellan närvärmecentralen och kommunalhuset.

- Från kyrkan lär det inte bli något besked förrän om 2-3 år, förklarar Håkan Duhlbo. Den värms med direktverkande el och gör av med ca 140 000 KWh per år, inklusive belysning. Så där finns det pengar att spara med fliseldning. Och kapacitet finns, hittills har bara centralen gått på halvfart men jag byggde för framtiden.

närvärme Sollerö kommunalhus Visa större bild
Åt andra hållet syns kommunalhuset dit värmen ska transporteras.

Säkrar för framtiden

Kommunens kostnader för rivning av den gamla anläggningen och ny värmeväxlare uppgår till ungefär en miljon. Själva värmen köps sedan av Sollerö Timmer enligt förbrukning.

- Fördelen med det här arrangemanget är att vi får en långsiktig värmeförsörjning till en känd kostnad, säger kommunens fastighetschef Jonas Tingvall. Avtalet löper på 20 år och gör dessutom att vi får en koppling till kommunens miljömål och en kan avveckla den gamla pannan som tjänat ut.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 september 2011.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213