Nu börjar arbetet med Moras vindbruksplan

11 mars 2010

I dag finns åtta vindkraftverk uppe på Säliträdberget söder om Gesunda och tanken är att fortsätta utbyggnaden av denna miljövänliga energikälla. Frågan är bara var det ska ske. Oavsett placering så påverkar vindkraftverk landskapsbilden och därför finns det anledning att gå försiktigt fram i planeringen.

Vindbruksplanens huvudsyfte är att fastställa lämpliga - och olämpliga - områden, men innan det görs ska en bred diskussion föras där alla kommuninvånare kan delta. Det kan ske bland annat genom att lämna synpunkter och ställa frågor i  Vindbruksbloggen. På bloggen kommer också arbetsmaterial att publiceras vid fem olika tillfällen under veckorna 10-22.

Men redan den 6 april kl. 18.00-20.00 blir det ett samrådsmöte i Moraparken dit alla intresserade är välkomna. Ytterligare möten planeras senare under försommaren.

Klicka på länken för att läsa mer om den kommande vindbruksplanen. Där kan du också länka dig vidare till Vindbruksbloggen.

 

Läs mer om Moras Vindbruksplan här 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 april 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213