Ny plan- och bygglag från den 2 maj

29 april 2011

Den gamla härstammar från 1980-talet och har med ålderns rätt ersatts av en ny upplaga som bättre motsvarar dagens krav.

Några av de viktigaste förändringarna är:

  • I samband med bygglovsansökan ska en kontrollansvarig anmälas.
  • Bygglov ska ges inom 10 veckor från ansökan.
  • Efter besvärstidens utgång vinner numera beslutet laga kraft och kan därför inte överklagas.
  • Den tidigare benämningen byggsamråd försvinner och heter numera tekniskt samråd.
  • Byggnadsnämnden måste göra minst ett besök på byggarbetsplatsen utom vid enklare byggen.
  • Slutsamråd ska hållas och det görs i allmänhet på byggarbetsplatsen. Slutsamrådet ligger sedan till grund för slutbeskedet.
  • Först efter slutbesked får byggnaden tas i bruk.

Här hittar du mer information om den nya plan- och bygglagen 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 april 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213