Ny bredbandsstrategi i Mora kommun

1 april 2015
nätverk fiber bredband Visa större bild

Mora kommun har tagit fram ett förslag på strategi och handlingsplan för utbyggnad av bredband i hela kommunen.

Arbetsutskottet diskuterade under tisdagen den strategi för bredbandsutbyggnad som kommunfullmäktige förväntas besluta om 4 maj. Dessutom har man tagit fram en handlingsplan för utbyggnaden som kommunstyrelsen väntas besluta om 19 maj.

Strategin beskriver i huvudsak samhällsnyttan och har mål som överensstämmer med de som regeringen har satt upp. 90 procent av hushållen och företagen bör ha tillgång till bredband med hastigheter om minst 100Mbit/sekund år 2020. Utöver det finns mål som till exempel att bredband med hastigheter över 250 Mbit/s skall finnas tillgängliga för företag och individer anslutna till Mora kommuns stadsnät.

– Kommunen har redan satsat 80 miljoner kronor på stadsnätet, och det är otroligt viktigt för att hela kommunen ska leva och utvecklas, säger kommunalrådet Anna Hed (C).

Bredband ska underlätta och bidra till ökad utveckling av ett hållbart samhälle samt bidra till ökad produktivitet och innovationskraft. Bredbandet ska underlätta tillvaron för individer och företag.

– Utbyggnaden av bredband är också viktig för att utveckla kommunens e-hälsa. Vi vill kunna nyttja modern digital teknik för att våra äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt, det ger en större valfrihet att välja var man ska bo, säger Malin Höglund (M) kommunalråd och ordförande i socialnämnden. 


Fler hushåll ska anslutas

Stadsnätet i Mora är idag så pass utbyggt att det når alla områden i kommunen med fler än 50 hushåll, nu återstår att bygga anslutningsnät och ansluta medborgarna. För att målet ska nås måste nästan 5500 villor och ett mindre antal hyres- och bostadsrättsföreningar och ett hundratal företag anslutas fram till 2020.

Handlingsplanen för 2015-2017 innebär i korthet att stadsnätet byggs ut i tre olika former och modeller. Om man inte gör något i sitt område eller in sin by hamnar man automatiskt i modell 1.
I övriga områden kommer stadsnätet att byggas ut när intresset finns hos 60% av hushållen.

1. Stadsnätsmodellen – Mora kommun bygger ut områden/byar själv enligt handlingsplanens beslutade prioritering.
Morkarlby/Noret/Venjan - 2015, Nusnäs/Våmhus/Sollerön – 2016 och Östnor/Kråkberg/Vinäs/Önaheden/Finnsnäs/ Färnäs - 2017.
(Denna ordning kan komma att förändras beroende på resultat från intresseundersökningar som kommer att genomföras)
2. Dalamodellen – Områden/byar byggs ut av byföreningarna själva med delfinansiering av bidrag.
3. Moramodellen – Områden/byar byggs ut av byföreningarna i samarbete med Mora kommuns stadsnätsorganisation. 
 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 april 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Daniel Nylén Stadsnätschef
  Mora kommun
  79280 Mora
  Tel: 0250-26223

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213