Område för handel med skrymmande varor föreslås

21 november 2017

Illustrerad karta över området för handel med skrymmande varor Visa större bild
Illustrerad karta över planområdet.

Ett förslag till detaljplan för handel med skrymmande varor norr om Färnäs och Noret har tagits fram och ska beslutas vid kommunstyrelsens sammanträde 28 november.

Syftet med planläggningen av området är att möjliggöra en etablering av handel med skrymmande varor i anslutning till handelsområdet Mora Noret och i nära anslutning till väg 70. Tänkbara etableringar är bilhandel och trävaruhandel. Det finns även möjlighet till drivmedelsförsäljning i området.

Det planerade området omfattar ca 20 hektar och gränsar till riksväg 70 i söder och Rödmyren i väster. Området ska utformas för att vara attraktivt för trafikanter på riksväg 70.

För att minimera störningar för intilliggande bostäder föreslås skogsmarken i väster, mot tomterna på Rödmyren, få behålla sin täta karaktär och bilda avskärmningar mellan bostäderna och de nya verksamheterna. Boende i Noret och Färnäs ska kunna promenera genom området till skogsmarken norr om området.

- Det här förslaget är en viktig del i processen för att genomföra utveckling för handeln i kommunen, säger kommunalrådet Anna Hed.

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 november 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Kristina Hållmats Samhällsplanerare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 31
 • Niclas Larsson Näringslivsutvecklare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 01

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213