Brandsäkra lokaler för övernattning

17 februari 2010

Det gäller inte minst brandsäkerheten som Räddningstjänsten har att övervaka. För att en lokal ska kunna godkännas för övernattning ställs bland annat krav på utrymningslarm, utgångar, vägledande markeringar och brandredskap.

Till hjälp och stöd för uthyrare har därför Räddningstjänsten i Mora tagit fram ett PM om tillfällig uthyrning. I det anges också dimensionering av antalet sängplatser, vilka ordningsregler som ska gälla och dessutom finns ett antal checklistor för att inget ska bli bortglömt. En säkerhetsansvarig måste också utses och den personen ska ha en deltagarförteckning över de som bor i lokalen.

Räddningstjänste vill gärna att en anmälningsblankett fylls i av uthyraren och skickas in så att man där vet vilka lokaler som utnyttjas och att reglerna i PM:et följs.

Här finns de dokument som nämns i texten. Anmälningsblanketten är ifyllningsbar direkt i datorn.

 

PM - Tillfällig övernattning i skolor och liknande lokaler

Anmälan om tillfällig övernattning

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 maj 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213