Planering i Mora och Orsa

10 maj 2011

Broschyren tar upp ett axplock av den planering som har pågått under 2010 och tar upp vad som är aktuellt under 2011.

Så heter en ny broschyr som den gemensamma stadsbyggnadsförvaltningen producerat. Där beskrivs allt nytt som händer på planeringsfronten i de två kommunerna.

Sedan 1 januari 2011 har Mora och Orsa kommuner gemensam stadsbyggnadsförvaltning och ett omfattande planeringsarbete pågår. För Moras del kan som exempel nämnas nytt resecentrum, ny genomfart, utökat handelsområde i Noret och nya bostäder på flera platser i kommunen. Fokus i Orsa ligger på att erbjuda bostäder i attraktiva lägen och på skidanläggningen Grönklitt. 

Den nya broschyren är på 22 fyrfärgssidor och de större projekten illustreras med  bilder och/eller kartor.

- Vi vill ge allmänheten information på ett lättillgängligt sätt, utan all den tråkiga juridiska text som vi annars sysslar med, säger planarkitekt Johan Nilsson. Broschyren kommer att läggas ut på biblioteken, gymnasiet och en del andra platser. Den ska också delas ut till politiker och förvaltningar.

Här finns också broschyren

 

Sven-Erik Nilsson

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 maj 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213