Så här tycker Morapanelen - om Mora

19 oktober 2012

Från teletornet

Frågor med frisvar

Den här gången har de 185 medlemmarna fått frågor om vad som är bra och vad som kan utvecklas ytterligare i kommunen.

Undersökningen gjordes under september och i den fick man fritt ur hjärtat skriva ner fyra saker som är det mest positiva med att bo i Mora. Men minst lika viktigt var att få reda på vad som inte är riktigt bra och därför borde förbättras.

Många av svaren, både positiva och negativa, kan hänföras till sådant som kommunen själv har ansvar för. Men en del ligger av olika skäl utanför det som kommunen kan besluta om.

Det sistnämnda demonstreras tydligt när de positiva svaren summeras. Då visar det sig att "naturen och närhet till naturen", "storleken på orten/närhet" ligger i topp, något som kommunledningen knappast kan ta åt sig äran av.

Dåligt flyt i genomfartstrafiken

Högst upp på listan när det gäller förbättringsområden återfinns "trafiksituationen vissa tider, genomfart och i centrum" samt "nöjesutbud, festivaler, evenemang". När det gäller trafiksituationen genom Mora - alltså på E45 - är Trafikverket huvudman, men tillsammans med kommunen jobbar man nu i ett gemensamt projekt "Genomfart Mora" i syfte att minska problemen. Planerna på en förbifart lever i och för sig fortfarande, men Trafikverket som äger frågan har klargjort att en ny väg kan dras allra tidigast 2021.

Vad gäller "nöjesutbud, festivaler, evenemang" är det givet att Mora som en liten kommun inte kan erbjuda det som större städer kan. Men jämförelser görs också gentemot grannkommunerna och då lyfts ofta Classic Car Week och Dansbansveckan fram som goda exempel. Gemensamt för dem och andra lyckade arrangemang är att de startats och drivs av kreativa privatpersoner, inte av den kommunala organisationen. Så här finns en outnyttjad potential i Mora för den som har goda idéer.

Inspel för fortsatt utveckling

Bortsett från det som listats högt bland positivt och negativt finns en hel del synpunkter som landar i kommunhuset. Och som politiker och tjänstemän kan ta till sig i sitt arbete.

Den här enkäten kommer att vara ett av många underlag i det arbete som påbörjats inom ramen för "Regionstaden Mora - för ett aktivt liv". Det arbetet kommer att pågå ända fram till 2022, då det är tänkt att Mora ska ha intagit den rollen fullt ut och vara ett naturligt centrum i en region med ca 80 000 invånare.

Se en sammanställning av undersökningen här

Du som är Morabo, vill du bli medlem i Morapanelen?

Har du frågor om undersökningen? Kontakta då Owe Hållmarker, This is a mailto link, telefon 0250 - 261 28.

 

Sven-Erik Nilsson 

  

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 19 oktober 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213