Samråd om fördjupad översiktsplan för Mora tätort

15 februari 2017

Flygbild över centrala Mora, Bergslagsbild AB Visa större bild
Snart kan du tycka till om hur Mora tätort ska se ut i framtiden. Foto: Bergslagsbild AB

Fler bostäder, fler platser för företagande och ett grönt stråk längs Siljans och Österdalälvens stränder. Det är några av förslagen i den fördjupade översiktsplan för Mora tätort som snart ska ut på samråd.

Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för tätorten har pågått under flera års tid. Vid tisdagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att planen ska ut på samråd hos allmänheten.

Vision för framtidens Mora

Den fördjupade översiktsplanen är en vision för hur kommunen vill att Mora tätort ska utvecklas de kommande åren. Exempelvis var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor. Här föreslås också vilka områden som bör sparas för att bevara tätortens karaktär.

– Utvecklingen av tätorten får naturligtvis inte ske på bekostnad av Moras unika natur- och kulturvärden. Planen tar avstamp i vår stadsbyggnadsvision som består av fyra delar; regionstad Mora, det aktiva Mora, kulturstaden Mora och slutligen Mora vid vattnet, säger Andrea Andersson, planarkitekt på Mora kommun.

– Mora ska vara en attraktiv och levande kommun med 22 000 invånare år 2030. Eftersom att vi vill bli fler i kommunen måste vårt absoluta fokus vara att hitta attraktiva bostadsmiljöer. Den fördjupade översiktsplanen pekar ut områden med stor utvecklingspotential, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Några förslag i planen

 • Nya bostäder genom förtätningar i centrum, men även på Tingsnäs och i Canadaområdet.
 • Grönt stråk längs med Siljans och Österdalälvens stränder. Från Åmåsäng via Kajen, Tingsnäs, Broåkern och vidare till Prästholmen.
 • Det ska bli enklare att gå, cykla och åka kollektivt i tätorten.

Var med och tyck till

Samrådsperioden pågår mellan 24 februari och 31 maj 2017. Då kommer du ha möjlighet att lämna in dina idéer och synpunkter.

Mer information och samrådshandlingar kommer att publiceras här på mora.se.

Fördjupad översiktsplan – läs mer på Boverkets webbplats

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 14 februari 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Andrea Andersson Planarkitekt
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  Fredsgatan 12
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 57
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213