Stadsarkitektkontoret går i graven

27 december 2010
Christina Holback Visa större bild
Chef för den nya förvaltningen är
Christina Holback.

Vid årsskiftet träder en ny organisation i kraft som en följd av samarbetet mellan Mora och Orsa kommuner. En gemensam stadsbyggnadsförvaltning bildas.

Under 2010 har en del steg på vägen redan tagits, tjänsterna som förvaltningschef och stadsarkitekt är gemensamma och nu är det alltså dags för en fullständig integration på förvaltningsnivå. Däremot kommer de båda kommunerna att ha sin egen byggnadsnämnd precis som tidigare. 

Samverkan med Orsa är ingen ny företeelse, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har exempelvis varit en gemensam angelägenhet i mer än 40 år och från årsskiftet får den dessutom en gemensam nämnd. Sedan i fjol är även IT-verksamheten gemensam, inte bara för Mora och Orsa utan även för Älvdalen och en gemensam servicenämnd ansvarar för den verksamheten.

Stadsbyggnadskontoret
I det tidigare stadsarkitektkontoret i Mora kommer stadsbyggnadsförvaltningen att ha sitt huvudkontor.

Den nya stadsbyggnadsförvaltningen kommer att ha 24 anställda och inledningsvis kommer personalen att finnas kvar på sina nuvarande arbetsplatser. Huvudkontoret kommer att finnas i Mora och tanken är att all personal på sikt ska finnas där. I Orsa ska då ett besökskontor inrättas med bemanning av en byggnadsinspektör tre dagar i veckan och stadsarkitekt en dag i veckan. Enklare ärenden ska skötas av en kundtjänstfunktion som blir gemsam för fastighetsförvaltning, miljö och stadsbyggnad. Lokaliseringen blir i den gamla brandstationen när utbyggnaden är klar våren 2011.

De dominerande arbetsområdena för den nya förvaltningen är fysisk planering, bygglovsfrågor, handläggning av ansökningar om bostadsanpassningsbidrag, kart- och nätverksamhet samt GIS (geografiska informationssystem). Sammanslagningen ska göra det möjligt att säkra kompetensförsörjningen, något som annars kan bli ett problem framöver i små kommuner. Bättre kvalitet och ökad ekonomisk effektivitet är andra mål som prioriteras.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 27 december 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213