Ställ dina frågor om den fördjupade översiktsplanen

5 maj 2017

Mora kommun bjuder in till ett informationsmöte om den fördjupade översiktsplanen, FÖP, för Mora tätort. Ställ dina frågor direkt till politiker och tjänstemän! Välkommen till Mora Parken tisdagen den 9 maj klockan 18.30.

Mora kommun har tagit fram ett förslag på hur tätorten kan utvecklas de kommande 10–15 åren, till exempel var det kan byggas bostäder, gång- och cykelvägar samt platser för företagande.

Nu bjuds allmänheten in till ett informationsmöte om den fördjupade översiktsplanen för Mora tätort.

När? Tisdag 9 maj klockan 18.30.

Plats? Mora Parken.

Lämna dina synpunkter

Samrådet pågår till och med den 31 maj 2017. Hur vill du att Mora ska utvecklas? Ta chansen att tycka till – du kan skicka in dina synpunkter direkt via webben. Här kan du också ta del av planhandlingen, klicka på länken nedan.

Fördjupad översiktsplan för Mora tätort – planhandling och webbformulär

Tillsammans bygger vi framtidens Mora!

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 maj 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Andrea Andersson Planarkitekt
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  Fredsgatan 12
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 57
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213