Tänk dig Mora!

25 juni 2014

Kom och tyck till i planerarstugan!


Under 2015 ska en ny översiktsplan för Mora tätort färdigställas. Under nuvarande år gör därför Mora kommun en medveten satsning för att ge medborgarna större möjligheter att påverka och för att få in synpunkter och goda idéer på hur man vill att Mora ska byggas till år 2030.


Lördagen den 28 juni kommer representanter från kommunen att finnas på gågatan och diskutera utvecklingen av Mora med medborgarna i en s.k. planerarstuga. Allmänheten bjuds in för att komma och berätta om just de frågorna som man själv tycker är viktiga och berör en själv eller flera. Detta blir den andra planerarstugan hittills under året, man fanns tidigare på plats i tältet under Vasaloppsveckan. Under hösten ska det hållas en tredje planerarstuga någonstans i Noret.


Under året hålls även sju tematräffar där olika organisationer och verksamheter bjuds in för att diskutera Moras utveckling utifrån specifika teman; fritid, kommunikationer m.fl.


Planen som ska tas fram är en så kallad fördjupad översiktsplan (FÖP), ett politiskt dokument som visar hur man vill att orten utvecklas. Den ger vägledning i hur man får använda mark och vatten. Översiktsplanen ska fördjupa målbilden om Mora, regionstad för ett aktivt liv, genom att visa hur utvecklingen av orten ska ske. De första idéerna arbetades fram redan i den antagna centrumutvecklingsplanen.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 juni 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213