Vad tycker du om Mora kommun?

13 september 2010

Kommunen genomför vartannat år en medborgarundersökning i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB). Syftet med undersökningen är att samla information om hur invånarna ser på sin kommun för att sedan kunna göra förbättringar så att det blir ännu bättre att bo och leva i Mora.

1 000 personer kommer att få en enkät att besvara och frågeblanketten skickas ut den 14 september. Nytt för i år är att den även går att besvara via webben. Det är tredje gången som Mora genomför denna undersökning.

Frågeområdena är:

  • Vilken uppfattning har invånarna om kommunen eller regionen som en plats att bo och leva på?
  • Hur ser invånarna på kommunens olika verksamheter?
  • Vilket inflytande tycker invånarna att de har på de kommunala besluten?

För att få ett bra underlag är det viktigt att så många som möjligt besvarar enkäten.

 

Owe Hållmarker

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 september 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213