Var med och tyck till om framtidens Mora

13 april 2017

Mora kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan, FÖP, för Mora tätort. Varför då? Se vår film ovan för en kort genomgång.

I den fördjupade översiktsplanen redovisas hur kommunen vill att Mora tätort ska utvecklas, var det kan byggas och var nya vägar och cykelbanor behövs. Här föreslås också vilka områden som bör sparas för att bevara tätortens karaktär.

Här kan du ta del av planen

Samrådsperioden pågar till och med den 31 maj 2017. Ta gärna del av planhandlingen och lämna dina synpunkter här på mora.se. Vi har samlat all information på sidan Fördjupad översiktsplan för Mora tätort >>

Planhandlingen finns också tillgänglig på följande platser:

  • Stadsbyggnadsförvaltningen, Fredsgatan 12, måndag–fredag 13–15
  • Kommunhusets reception, Fredsgatan 16, måndag–fredag 07.45–16.30
  • Mora bibliotek, Köpmannagatan 4, måndag–fredag 9–18. Lördagar 11–15
Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 april 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213