För dig som vill bygga i Östnor

I Östnor med omnejd genomförs just nu markundersökningar för att ta reda på omfattningen av eventuella metallföroreningar i marken. Inom Östnor har bearbetning av metaller bedrivits i cirka 140 år, bland annat har man genom gjutning, smärgling och polering bearbetat mässing.

Nyligen presenterades en utredning som FM Mattsson Mora Group AB har låtit Sweco Environment AB göra, efter ett föreläggande av Mora kommun.

Här kan du läsa mer om den utredningen.

Vi behöver nu ta reda på mer om vad som finns i marken och hur långt föroreningarna sträcker sig. Det handlar i första hand om att undersöka halterna av koppar, zink och bly i marken. Mora kommun har genomfört provtagningar kring sina verksamheter i området, i första hand skolor och förskolor.

Det innebär vissa rutiner för dig som funderar på att bygga i Östnor.

Frågor och svar

 • +Är det farligt att bo och bygga i Östnor?

  Nej, i dagsläget tyder inget på det, även om provtagningarna hittills har visat förhöjda värden av koppar, zink och bly i marken. Men vi måste veta mer och vara säkra på vad som finns i marken innan vi börjar bygga.

 • +Vet vi säkert att marken i Östnor är förorenad?

  Även vid misstanke om att ett område kan vara förorenat ska marken alltid utredas. Om en förorening upptäcks ska miljökontoret snarast underrättas. Så säger miljöbalken som är lagstiftningen på området.

 • +Vem är ansvarig för eventuella markföreningar?

  Ansvarig för undersökningar och efterbehandling är i första hand den som orsakat föroreningen och i andra hand fastighetsägaren.

 • +Vad krävs av mig som fastighetsägare om jag vill börja bygga något?

  Först och främst ett byggnadslov. När du ansöker om byggnadslov kan kommunen komma att kräva att du tar markprover. Om marken redan skulle vara bortschaktad behöver du normalt inte ta markprov. Miljökontoret på kommunen kan ge vägledning hur markproverna ska beställas och genomföras.

 • +Varför måste jag ta markprover?

  Vi måste veta att eventuella föroreningar inte sprids vid ett bygge och orsakar problem på andra håll. Det är något som lagen kräver. Dessutom kan det vara bra för dig som fastighetsägare att veta vad som kan finnas i marken. Om det inte är problem med föroreningar på din tomt, kan det vara bra att kunna visa det i framtiden.

 • +Vad kostar provtagningarna och vem betalar?

  Det är du som fastighetsägare som beställer och betalar provtagningar. Kostnaden kan variera, men en uppskattning skulle kunna hamna på 20 000–25 000 kronor för en mindre byggnad. Olika konsulter kan dock erbjuda olika priser. Även kommunen och företag måste betala för provtagningarna på sina fastigheter.

 • +Men om det visar sig att marken är förorenad då?

  Det blir alltid en bedömning i varje fall. Om det handlar om ett mindre bygge, exempelvis ett garage, kan massorna normalt ligga kvar inom fastigheten om de inte är mycket förorenade. Handlar det om större mängder jordmassor får vi göra en bedömning i det fallet. Eventuellt måste de forslas bort för förbränning.

 • +Vem ansvarar för grävningsarbeten i förorenade områden?

  Det är beställaren – oftast fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren – som normalt är ytterst ansvarig för den verksamhet som bedrivs. Verksamheten innefattar då även det arbete som utförs av olika entreprenörer. Entreprenören, t.ex. en grävare eller en åkare, är dock själv ansvarig för att deras arbete bedrivs i enlighet med lagstiftningen.

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 december 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213