Detaljplaneprocessen

Framtagandet av detaljplaner följer en process som regleras i plan- och bygglagen. Resultatet blir ett juridiskt bindande dokument.

Om du vill veta mer om detaljlpaneprocessen så klickar du på respektive skede nedan.

 

Planbesked
Planprocessen
Plansamråd
Granskning/Utställning
Antagande
Laga kraft
 
 
Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 22 november 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Planenheten Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
    Fredsgatan 12
    792 80 MORA
    Växel: 0250-260 00

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Personal på planenheten

Håkan Persson, Planchef
0250- 262 67

Tommy Ek, Stadsarkitekt
0250-262 52

Susann Bergman, Plankoordinator
0250-262 73

Emelie Drott, Planarkitekt
0250-262 72

Anna-Sofia Jobs, Planarkitekt
0250-262 77

Sandra Håmås, Planarkitekt
0250-262 57

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213