Detaljplaneprocessen

Framtagandet av detaljplaner följer en process som regleras i plan- och bygglagen. Resultatet blir ett juridiskt bindande dokument.

Om du vill veta mer om detaljlpaneprocessen så klickar du på respektive skede nedan.

 

Planbesked
Planprocessen
Plansamråd
Granskning/Utställning
Antagande
Laga kraft
 
 
Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 28 mars 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Planenheten Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
    Fredsgatan 12
    792 80 MORA
    Växel: 0250-260 00

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Personal på planenheten

Håkan Persson, Planchef

0250- 262 67

 

Tommy Ek, Stadsarkitekt

0250-262 52

 

Susann Bergman, Plankoordinator

0250-262 73

 

Andrea Andersson, Planarkitekt

0250-262 57

 

Emelie Drott, Planarkitekt

0250-262 72

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213