Antagande

 

 

Antagande

 

Efter granskningen/utställningen sammanställs de inkomna yttrandena och kommentarer till dessa i ett utlåtande. Under förutsättningen att inga eller endast redaktionella ändringar sker i planhandlingarna så antas sedan detaljplanen.

Om någon har synpunkter på detaljplaneförslaget som inte blivit tillgodosedda får den eller de personerna utlåtandet skickat till sig innan detaljplanen antas. Det är för att ge möjlighet att som väljare påverka de politiker som ska ta beslutet.

Det är kommunfullmäktige som antar detaljplaner men i Mora kommun har kommunfullmäktige delegerat rätten att anta detaljplaner som inte är strategiskt viktiga eller i övrigt av större vikt till kommunstyrelsen, för detaljplaner som hanteras med enkelt planförfarande är rätten att anta dem delegerad till Byggnadsnämnden.

I Orsa kommun antas alla detaljplaner som hanteras med normalt planförfarande av Kommunfullmäktige medan rätten att anta detaljplaner som hanteras med enkelt planförfarande är delegerat till Byggnadsnämnden.

 

Tillbaka till detaljplaneprocessen

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 juli 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213