Planbesked

 

 

Planbesked

 

Kommunen är skyldig att lämna planbesked till den som är intresserad av att planlägga mark. Det kan handla om till exempel nybyggnad på obebyggd mark eller ändrad användning i befintlig plan. Hur utredningen inför ett planbesked ska gå till är inte reglerat i lagen.

I Mora och Orsa kommun används planbeskedet som en kort första utredning av förutsättningarna för en ny detaljplan. Med få undantag skickar stadsbyggnadsförvaltningen ut en förfrågan till de närmaste grannarna om att inkomma med synpunkter innan byggnadsnämnden tar beslut om planbesked. Planbeskedet ska lämnas inom fyra månader från att ansökan är komplett och ska redogöra för om kommunen avser påbörja en planläggning och när detaljplanen i sådana fall kan förväntas att antas.

Eftersom planbeskedet ger en god bild av förutsättningarna i området ska både privatpersoner och förvaltningar inom kommunen söka planbesked.

 

Tillbaka till detaljplaneprocessen

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 juli 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213