Programsamråd

 

 

Programsamråd

 

Ibland finns det behov av att utreda förutsättningarna för planläggning i ett större område eller på en mer översiktlig nivå än vad som är fallet i en detaljplan. Detta görs då i ett planprogram. Planprogram tas ofta fram när området inte är utpekat för den tänka markanvändningen i översiktsplanen eller när det finns frågor som behöver utredas för ett större område. Programskedet innebär en extra möjlighet till samråd med myndigheter, sakägare och övriga som har intresse av förslaget.

Planprogram är ofta av intresse för en stor grupp personer så ett samrådsmöte  hålls vanligtvis som komplement till att handlingarna finns att tillgå hos Stadsbyggnadsförvaltningen. De som äger fastigheter inom planområdet samt övriga som anses vara sakägare får ett meddelande om samrådet skickat till sig. Övriga intresserade meddelas om samrådet och eventuellt samrådsmöte genom annonsering i de vanligaste ortstidningarna, Dalademokraten, Falukuriren och Mora tidning.

Under programsamrådet finns möjlighet att inkomma med synpunkter om planprogrammet. Efter programsamrådet skrivs en samrådsredogörelse och planprogrammet godkänns. Antingen revideras planprogrammet eller så får samrådsversionen av planprogrammet tillsammans med samrådsredogörelsen ligga till grund för kommande detaljplaneläggning.

 

Tillbaka till detaljplaneprocessen

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 juli 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213