Aktuell planering

Planenheten på Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa arbetar främst med detaljplanering och översiktsplanering. På denna sida kan du hitta alla planer som är utsända för samråd eller är utställda för granskning. Du är  välkommen att komma in på Stadsbyggnadsförvaltningen och titta på planerna och prata med handläggarna

Pågående i Mora

Detaljplanering

Planer på samråd

Upphävande av Bp 12 för Vålan, i Färnäs (Samråd 1 nov - 22 nov 2018)

Detaljplan del av Bonäs 277:1, Grönängen (Samrådstiden är slut)

 

Planer på granskning

Inga planer för tillfället

 

Planer mellan granskning och antagande

Inga planer för tillfället 

 

Planer för antagande

Morkarlby nedre skola och Zornska

 

Antagna planer

Detaljplan för Stranden 54:5, Komministergården, ÖVERKLAGAD

 

Planprogram för godkännande

Planprogram för Strandenområdet

 

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Detaljplan för Genomfart Mora

Detaljplan för del av Utmeland 89:70 vid Trastvägen

Detaljplan för handel med skrymmande varor norr om Färnäs

Detaljplan för bostadsområdet Tuvan

Ändring, del av detaljplan S 174 "Oxbergsleden" Fridhemsg - Morkarlbyv

Detaljplan för ny räddningsstation, del av Utmeland 25:38 m.fl.

Detaljplan för Kyrkogatans norra del, Stranden 35:1 m.fl.

Åmåsängsgårdens camping

Ändring 2 av del av detaljplan S35 för Stranden 19:7 (Blomsterriket)

Detaljplan för Noret norra, del av Noret 1:27 m.fl.

Detaljplan för Örjastäppans industriområde

 

Övrig planering

Grönstrukturplan Mora tätort - godkänd av Ks

Centrumutvecklingsplan - godkänd av Ks

Planprogram för Åmåsäng - godkänt av Kommunstyrelsen

Planprogram för Broåkern - godkänt av Kommunstyrelsen

 

Översiktlig planering

Plan mellan samråd och utställning

Fördjupad översiktsplan för Mora tätort

 

Översiktsplaner som har vunnit laga kraft

LIS, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, ett tematiskt tillägg till översiktsplan.

  

Pågående i Orsa

Översiktsplanering

Ny översiktsplan Orsa

 

Detaljplanering

Planer på samråd

Inga planer på samråd finns för närvarande

 

Planer på granskning / underrättelse

Inga planer för granskning/underrättelse finns för närvarande

 

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Detaljplan för Råtjärnsberget, Grönklitt

Upphävande, del av detaljplan 124, Sky lodge hotell

Upphävande, del av detaljplan Bp 40, Grönklitt stugby

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 november 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Planenheten Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
    Fredsgatan 12
    792 80 MORA
    Växel: 0250-260 00

Ange alt-text här.

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

Personal på planenheten

Håkan Persson, Planchef

0250- 262 67

 

Tommy Ek, Stadsarkitekt

0250-262 52

 

Susann Bergman, Plankoordinator

0250-262 73

 

Emelie Drott, Planarkitekt

0250-262 72

 

Fia (Anna-Sofia) Jobs, Planarkitekt

0250-262 77

 

Sandra Håmås, Planarkitekt

0250-262 57

 

VAKANT, Planarkitekt
Ev. frågor besvaras av Håkan Persson

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213