Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping

Åmåsäng
Flygbild över Åmåsäng

Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m.fl. har vunnit lagakraft den 27 februari 2015.

Väster om Åmåsängsvägen, på fastigheten Utmeland 42:46, finns etablerad campingverksamhet med reception, campingstugor, servicebyggnad, minigolf och restaurant. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av campingen öster om Åmåsängsvägen, på den intilliggande fastigheten Utmeland 89:70.

Väster om Åmåsängsvägen finns etablerad campingverksamhet och marken ägs av Mora Life Åmåsängsgården samt av ett par privata fastighetsägare. Området öster om vägen,  som avses användas för uppställning av husvagnar och husbilar, har brukats för odling av vall och ägs av kommunen.

Detaljplanen har hanterats med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

HANDLINGARNA hittar du till höger i menyn

 

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 maj 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Susann Bergman Plankoordinator
    Stadsbyggnadsförvaltningen
    Fredsgatan 12
    Tel: 0250-26 273

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213