Ändring, del av Dp 216, Stranden 6:2

Saxnäs

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat ett förslag till ändring, del av detaljplan Dp 216, för fastigheten Stranden 6:2. Detaljplanearbetet är för tillfälligt vilande.

Byggnadsnämnden antog detaljplanen den 24 april § 71. Justerat protokoll har den 2 maj 2017 anslagits på kommunens anslagstavla, Fredsgatan 16.

Syftet med ändring av gällande detaljplan Dp 216, är att legalisera takbeklädda, inglasade altaner och balkonger som byggts på mark som inte får bebyggas.

Planen har handlagts med standardförfarande enligt PBL (2010:900).

ANTAGANDEHANDLINGARNA finns tillgängliga på Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, Fredsgatan 12 på förvaltningens öppettider: Mån - Fre, mellan kl. 13:00 - 15:30. (Ring 262 73 om öppettiden inte passar Er).

Planprocess pil

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 maj 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213