Ändring för del av S 174 Oxbersleden vid Fridhemsgatan - Morkarlbyvägen

Orienteringsbild

Detaljplanen för "Ändring för del av detaljplanen S 174, Oxbergsleden vid Fridhemsgatan - Morkarlbyvägen" har vunnit laga kraft den 13 juni 2017.

SYFTET med ändringen föranleddes av att detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska togs fram och den ska ersätta delar av den äldre detaljplanen för Oxbergsleden.

I samband med planarbetet noterades att de äldre fastighetsindelningsbestäm-melserna i området var inaktuella. Därför föreslås att de upphävs. Vad gäller f.d. kv. Smeden så strider fastighetshetsindelningsbestämmelserna helt mot övriga planbestämmelser i detaljplanen för Oxbergsleden.

Upphävande av fastighetsplaner
- Fastighetsplanen för kv. Smeden upphävs i sin helhet (Ti 70).
- Den del av fastighetsplanen för kv. Arken (Ti 171) som ligger inom detaljplanen för Oxbergsleden, upphävs.

Förslaget till Detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska har efter samrådet begränsats till ytan och i granskningen sammanfaller ingen del av detaljplanen för Morkarlby nedre skola och Zornska med denna ändring.

Planen har hanterats med enkelt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

 Processpil

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 maj 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Susann Bergman Plankoordinator
    Stadsbyggnadsförvaltningen
    Fredsgatan 12
    Tel: 0250-26 273

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213