Detaljplan för genomfart Mora

Ange alt-text här.

Detaljplan för Genomfart Mora antogs av kommunfullmäktige den 5 februari 2018 § 5, detaljplan för Genomfart Mora. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen (MMD) som avvisade överklagande. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 31 oktober 2018. 

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en ombyggnation av genomfarten genom Mora, väg 45/70. Detaljplanen möjliggör även bostäder på f.d. busstationen.

Planen har hanterats med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900)

Se Trafikverkets animerade film, E45 genom Mora - vid Kristinebergskullen

Processpil

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 november 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Håkan Persson Planchef
  Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
  Fredsgatan 12
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 67
  Växel: 0250-260 00
 • Susann Bergman Plankoordinator
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  Fredsgatan 12
  Tel: 0250-26 273

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213