Detaljplan för genomfart Mora

Ange alt-text här.

Kommunfullmäktige antog den 5 februari 2018 § 5, detaljplan för Genomfart Mora. Justerat protokoll har den 13 februari 2018 anslagits på kommunens digitala anslagstavla. 

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en ombyggnation av genomfarten genom Mora, väg 45/70. Detaljplanen möjliggör även bostäder på f.d. busstationen.

Planhandlingarna finns tillgängliga på Stadsbyggnadsförvaltningen, Fredsgatan 12 i Mora, under kontorets öppettider måndag-fredag kl. 13.00-15.30. (Dag före röd dag stänger kontoret kl. 14.00)

Vid frågor kontakta planchef Håkan Persson.

Se Trafikverkets animerade film, E45 genom Mora - vid Kristinebergskullen

Antagande

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 8 augusti 2018.

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213