Planprogram för Strandenområdet

Illustration

Planprogrammet för Strandenområdet har godkänts av byggnadsnämnden den 6 februari 2017 och beräknas kunna tas upp för godkännande i kommunstyrelsen den 7 mars 2017.

SYFTET med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för att skapa en offentlig plats med möjlighet för större evenemang och spontana aktiviteter exempelvis skateboard, parkour eller dans. Planprogrammet visar förslag på hur det gamla skolområdet blir en attraktiv mötesplats både vid evenemang men också i vardagslivet.

Området föreslås rymma en byggrätt för en ny kulturbyggnad öster om Rosa huset och en flexibel torgyta med möjligheter för exempelvis festivaler och konserter. Området runt målområdet föreslås få en enhetlig utformning för att skapa en tydlig platsbildning som ska tåla det slitage som Vasaloppets olika evenemang innebär. Gustav Vasa-statyn och målområdet är betydelsefulla i utformningen av Strandenområdet. Planprogrammet visar också förslag på en ny trafiklösning för gång-, cykel-, buss- och biltrafik i anslutning till Strandenområdet.

Planprogrammet ska ligga till grund för framtida detaljplaner och exploatering av området.

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt de synpunktern som framförts skriftligen under programsamrådet samt kommenterat dessa i en samrådsredogörelse som finns tillgänglig på Stadsbyggnadsförvaltningen, Fredsgatan 12 (2 tr). Förvaltningens öppettider: 13.00 - 15.30.
(om öppettiden inte passar dig ring 262 73)

Vid frågor kontakta Håkan Persson, ankn. 262 67

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 19 september 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Susann Bergman Plankoordinator
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  Fredsgatan 12
  Tel: 0250-26 273
 • Håkan Persson Planchef
  Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
  Fredsgatan 12
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 67
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213