Centrumutvecklingsplan Mora (Visionsdokument)

Centrumutv

 Centrumutvecklingsplan

Arbete med att ta fram en centrumutvecklingsplan för Mora påbörjades under 2011. Samråd med referensgrupp genomfördes under 2012. Planen är tänkt att ligga till grund för fortsatt arbete med fördjupad översiktsplan för Mora tätort. Planen bygger på tankar och idéer i visionsarbetet ”Mora Regionstad”. Centrumutvecklingsplanen sammanfattar ett stort antal pågående projekt och idéer som funnits under lång tid. Den innehåller även nya utvecklingsmöjligheter och sätt att se och arbeta med staden. Planen är uppdelad i fyra delar – Analys, Stadsbyggnadsvision, Förslag och Förverkligande.

Centrumutvecklingsplanen godkändes av KS den 25 juni 2013 som visionsdokument och ska ligga till grund för fortsatt arbete med fördjupad översiktsplan för Mora tätort.

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 november 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Tommy Ek Förvaltningschef / Stadsarkitekt
  Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
  Fredsgatan 12
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 52
  Växel: 0250-260 00
 • Håkan Persson Planchef
  Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
  Fredsgatan 12
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 67
  Växel: 0250-260 00
 • Planenheten Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
  Fredsgatan 12
  792 80 MORA
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213